Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Principles of MARKETING » Thuật ngữ Marketing » Ý nghĩa của ‘Allowance’ trong marketing là gì?

Ý nghĩa của ‘Allowance’ trong marketing là gì?

Promotional money paid by manufacturers to retailers in return for an agreement to feature the manufacturer’s products in some way.

Allowance

Trong ngữ cảnh marketing, thuật ngữ “allowance” không có ý nghĩa cụ thể và rõ ràng. Tuy nhiên, có một số ý nghĩa có thể được áp dụng trong lĩnh vực này:

Allowance có thể ám chỉ một khoản tiền được cung cấp cho đại lý, nhà bán lẻ hoặc đối tác kinh doanh nhằm khuyến khích hoặc hỗ trợ các hoạt động tiếp thị của họ. Điều này có thể bao gồm các chính sách giảm giá, khuyến mãi, hoa hồng hoặc các chương trình kích thích doanh số.

Allowance cũng có thể ám chỉ việc cho phép một sự điều chỉnh hoặc phân bổ ngân sách cho một hoạt động tiếp thị cụ thể. Ví dụ, một công ty có thể đưa ra một “allowance” cho các hoạt động quảng cáo trực tuyến hoặc cho việc tiếp cận khách hàng.

Tuy nhiên, do “allowance” không phải là thuật ngữ chính thức trong marketing, ý nghĩa của nó có thể thay đổi tùy theo ngữ cảnh và doanh nghiệp cụ thể.

Marketing

Ý nghĩa của ‘Approach’ trong…

Th6 22, 20236922 min read

Approach The sales step in which a salesperson meets the customer for the first time…

Ý nghĩa của ‘Alternative evaluation’…

Th6 21, 20237142 min read

Alternative evaluation The stage of the buyer decision process in which the consumer uses information…

Ý nghĩa của ‘Advertising’ trong…

Th6 20, 20233572 min read

Advertising Any paid form of nonpersonal presentation and promotion of ideas, goods, or services by…

Ý nghĩa của ‘Age and…

Th6 20, 20235522 min read

Dividing a market into different age and life-cycle groups. Age and life-cycle segmentation Age and…

Phụ cấp (Allowance) là gì?

Th3 6, 20233611 min read

Phụ cấp là gì? Phụ cấp là “Tiền khuyến mại do nhà sản xuất trả…

Ý nghĩa của ‘Advertising budget’…

Th6 20, 20231472 min read

The dollars and other resources allocated to a product or a company advertising program. Advertising…

Load More ↓
Home
Kiến Thức
Training
Menu
×