Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Vị trí tự động là gì ?

Vị trí tự động là gì ?

  • Google

Cụm từ này được dùng trong báo cáo Google Ads để chỉ các trang web, video và ứng dụng trên Mạng Hiển thị, nơi quảng cáo của bạn hiển thị tự động dựa vào phương pháp nhắm mục tiêu mà bạn đã chọn. Trong khi vị trí được nhắm mục tiêu là các vị trí cụ thể (như trang web, video và ứng dụng) mà bạn nhắm tới để đặt quảng cáo của mình, thì vị trí tự động là các vị trí được hệ thống lựa chọn dựa trên các phương pháp nhắm mục tiêu khác của bạn (như phương pháp nhắm mục tiêu theo từ khóa hoặc chủ đề).

Dưới đây là cách hoạt động của vị trí tự động

  • Nếu bạn sử dụng loại chiến dịch chỉ chạy trên Mạng Hiển thị và sử dụng một phương pháp nhắm mục tiêu khác với vị trí được nhắm mục tiêu trong các chiến dịch đó, thì quảng cáo của bạn sẽ có cơ hội tự động hiển thị trên các trang web trong Mạng Hiển thị. Những vị trí đó sẽ hiển thị là vị trí tự động trên bảng thống kê trên trang “Vị trí” của Google Ads.
  • Nếu không muốn quảng cáo xuất hiện tại các vị trí tự động, bạn có thể chỉ sử dụng phương pháp nhắm mục tiêu theo vị trí. Hãy thêm vị trí vào nhóm quảng cáo để quảng cáo chỉ hiển thị trên các trang web mà bạn chọn.

Ví dụ

Nếu bạn đang sử dụng từ khóa để nhắm mục tiêu trong nhóm quảng cáo, chúng tôi sẽ cố gắng đối sánh quảng cáo với các vị trí có liên quan dựa trên danh sách từ khóa của bạn, cùng các yếu tố khác. Ví dụ: nếu một nhóm quảng cáo của bạn có từ khóa liên quan đến giày nam, thì quảng cáo trong nhóm quảng cáo đó có thể xuất hiện trên các trang web về giày. Các trang web đó sẽ xuất hiện dưới dạng vị trí tự động trong bảng thống kê trên trang “Vị trí” của Google Ads.

ID khách hàng là gì ?

Th2 16, 20212191 min read

Một số duy nhất được chỉ định cho mỗi tài khoản Google Ads, bao gồm tài khoản người quản lý Google Ads. ID khách hàng…

Giá sản phẩm theo điểm chuẩn (beta) là gì ?

Th2 16, 20212391 min read

Giá sản phẩm theo điểm chuẩn (beta): Đây là giá trung bình có tính trọng số theo số lần nhấp cho một sản phẩm trên tất…

Được chấp thuận (không dành cho gia đình) là gì ?

Th2 16, 20212212 min read

Quảng cáo nên tôn trọng tùy chọn của người dùng và tuân thủ các quy định pháp lý, do đó chúng tôi không cho phép…

Giá – Quảng cáo Google

Th10 7, 20223522 min read

Phiên đấu giá là gì ? Quá trình xảy ra với mỗi tìm kiếm của Google để quyết định xem quảng cáo nào sẽ xuất…

Khoản ghi nợ cho phân phối quá là gì ?

Th2 16, 20211531 min read

Khoản ghi nợ được áp dụng cho tài khoản của bạn nếu quảng cáo của bạn được hiển thị quá nhiều lần và điều này…

Thuật ngữ – Quảng cáo Google ads

Th10 7, 20212384 min read

Người sử dụng là gì ? Tổng số người trong vị trí và nhóm nhân khẩu học mục tiêu của bạn. Đối với các kế…

Giờ Thái Bình Dương (PST hoặc PDT) là gì ?

Th2 16, 20213971 min read

Múi giờ Hoa Kỳ cho các trụ sở chính của Google tại Mountain View, California. Tài khoản của bạn sẽ sử dụng múi giờ này…

Báo cáo cụm từ tìm kiếm là gì ?

Th2 15, 20211681 min read

Danh sách các cụm từ tìm kiếm mà một số lượng lớn người dùng đã sử dụng trước khi nhìn thấy quảng cáo của bạn. Hãy…

Quản lý chiến dịch thông qua ứng dụng Google Ads

Th2 1, 20212281 min read

Ứng dụng Google Ads giúp bạn theo dõi các chiến dịch của mình và thực hiện nhanh các thay đổi ở mọi nơi. Đây là…

Giới thiệu về cài đặt chiến dịch Google Ads

Th2 3, 20212673 min read

Điều chỉnh cài đặt chiến dịch để giúp tùy chỉnh chiến dịch của bạn. Cài đặt chiến dịch bạn chọn sẽ áp dụng cho tất…

Load More
Home
Kiến Thức
Training
Menu
×