Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » URL hiển thị là gì ?

URL hiển thị là gì ?

  • Google

Địa chỉ trang web xuất hiện cùng với quảng cáo của bạn, thường có màu xanh lá cây.

  • URL hiển thị cho người dùng ý tưởng về nơi họ sẽ đến sau khi họ nhấp vào quảng cáo. Trang đích bạn xác định với một URL cuối cùng có xu hướng cụ thể hơn. Ví dụ: nếu URL hiển thị là www.example.com, URL cuối cùng có thể là example.com/sweaters.
  • Đối với quảng cáo văn bản mở rộng, URL hiển thị bao gồm miền của URL cuối cùng (và miền phụ, nếu có) và hai trường “Đường dẫn” (không bắt buộc) có tối đa 15 ký tự.
    • Google liên tục thực hiện các thay đổi đối với Google Ads. Do đó, Google có thể cập nhật thành phần miền của URL hiển thị.
  • URL hiển thị có thể xuất hiện trong quảng cáo cùng với tiền tố “www.” bằng chữ thường (ngay cả khi bạn nhập bằng chữ hoa). Nếu URL bắt đầu bằng miền phụ, URL hiển thị có thể bao gồm miền phụ này (ví dụ: support trong support.google.com).

ID – Quảng cáo Google

Th10 7, 20222961 min read

ID thiết bị di động là gì ? ID thiết bị di động là giá trị nhận dạng khách hàng duy nhất được sử dụng…

Tạo và quản lý nhiều chiến dịch Google Ads

Th2 3, 202122610 min read

Bạn có biết rằng có thể chứa tới 10.000 chiến dịch (bao gồm cả chiến dịch đang hoạt động và bị tạm dừng) trong mỗi…

Gửi thông tin thanh toán Google Ads

Th2 3, 20212264 min read

Để bắt đầu và chạy quảng cáo, hãy bắt đầu bằng cách gửi thông tin thanh toán của bạn. Bạn có thể có một số…

Người sử dụng là gì ?

Th2 16, 20211652 min read

Tổng số người trong vị trí và nhóm nhân khẩu học mục tiêu của bạn. Đối với các kế hoạch truyền thông trong Công cụ lập…

Chèn từ khóa là gì ?

Th2 15, 20212191 min read

Tính năng nâng cao của Google Ads tự động cập nhật văn bản quảng cáo của bạn để bao gồm một trong các từ khóa…

Thuật ngữ – Google ads – Quảng cáo Google

Th10 7, 20211957 min read

Table of Contents[Open][Close]Đủ điều kiện là gì ?Đối tác tìm kiếm là gì ?Đối tác hiển thị là gì ?Định dạng quảng cáo là gì…

Tỷ lệ chuyển đổi là gì ?

Th2 16, 20211671 min read

Số lượt chuyển đổi trung bình cho mỗi lần tương tác với quảng cáo, được hiển thị dưới dạng phần trăm. Tỷ lệ chuyển đổi…

Giá sản phẩm trung bình (beta) là gì ?

Th2 16, 20211681 min read

Giá sản phẩm trung bình (beta): Đây là giá trung bình của một sản phẩm khi quảng cáo của bạn hiển thị hoặc khi quảng cáo…

Trang – Quảng cáo Google

Th10 7, 20222853 min read

Table of Contents[Open][Close]Trang tổng quan là gì ?Trang web tên miền trỏ hướng là gì ?Trang web lỗi là gì ?Trang đích là gì ?Trải…

Đối tác hiển thị là gì ?

Th2 15, 20211231 min read

Trang web trong Mạng hiển thị hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo. Quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên các…

Load More

Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×