Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Ước tính giá thầu đầu trang là gì ?

Ước tính giá thầu đầu trang là gì ?

  • Google

Giá thầu mà bạn có thể cần phải đặt để quảng cáo của bạn được hiển thị trong số các quảng cáo ở đầu trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm.

  • Ước tính này ước lượng giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) cần thiết để quảng cáo của bạn hiển thị trên đầu trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm khi truy vấn tìm kiếm khớp chính xác với từ khóa của bạn. Quảng cáo của bạn vẫn có thể xuất hiện nếu giá thầu không đáp ứng ước tính này, nhưng quảng cáo ít có khả năng xuất hiện trên đầu trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm.
  • Ước tính được dựa trên Điểm chất lượng của mỗi từ khóa và cạnh tranh từ các nhà quảng cáo khác. Nếu ước tính giá thầu đầu trang của bạn rất cao, điều đó có thể có nghĩa là Điểm chất lượng của từ khóa kém và có thể được cải thiện.
  • Để xem ước tính giá thầu đầu trang cho các từ khóa của bạn, hãy tìm cột “Giá thầu đầu trang ước tính” trên tab Từ khóa.
  • Ước tính không phải là đảm bảo — thỉnh thoảng, quảng cáo của bạn có thể không xuất hiện trên trang đầu tiên, ngay cả khi bạn đáp ứng ước tính giá thầu đầu trang.

Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư là gì ?

Th2 15, 20211401 min read

Một chiến lược giá thầu tự động, định hướng mục tiêu nhóm nhiều chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa lại với nhau. Chiến…

Vị trí quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20211742 min read

Thứ tự mà quảng cáo của bạn xuất hiện trên trang có liên quan đến các quảng cáo khác. Ví dụ: vị trí quảng cáo…

Trạng thái gia đình là gì ?

Th2 16, 20211402 min read

Đây là trạng thái được đặt cho tất cả quảng cáo để cho biết quảng cáo và trang web thích hợp cho đối tượng nào.…

Vị trí – Quảng cáo google

Th10 5, 20221485 min read

Vị trí là gì ? Vị trí là những vị trí trên YouTube và Mạng Hiển thị mà quảng cáo của bạn có thể xuất…

Quản lý chiến dịch thông qua ứng dụng Google Ads

Th2 1, 20211821 min read

Ứng dụng Google Ads giúp bạn theo dõi các chiến dịch của mình và thực hiện nhanh các thay đổi ở mọi nơi. Đây là…

Phương pháp nhắm mục tiêu là gì ?

Th2 16, 20211361 min read

Phương pháp nhắm mục tiêu xác định nơi quảng cáo của bạn có thể hiển thị và ai được phép xem chúng. Bạn có thể…

Cookie là gì ?

Th2 15, 2021981 min read

Một tệp nhỏ được lưu trên máy tính của người dùng để giúp lưu trữ các lựa chọn ưu tiên và các thông tin khác…

Tương tác là gì ?

Th2 16, 20211231 min read

Hành động chính của người dùng được liên kết với một định dạng quảng cáo—lần nhấp và vuốt đối với quảng cáo văn bản và…

Mức độ liên quan của quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20211872 min read

Trạng thái từ khóa đo mức độ liên quan chặt chẽ của từ khóa của bạn với quảng cáo của bạn. Trạng thái này mô…

ID khách hàng là gì ?

Th2 16, 20211691 min read

Một số duy nhất được chỉ định cho mỗi tài khoản Google Ads, bao gồm tài khoản người quản lý Google Ads. ID khách hàng…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×