Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Tỷ lệ chuyển đổi là gì ?

Tỷ lệ chuyển đổi là gì ?

  • Google

Số lượt chuyển đổi trung bình cho mỗi lần tương tác với quảng cáo, được hiển thị dưới dạng phần trăm.

  • Tỷ lệ chuyển đổi được tính đơn giản bằng cách lấy số lượt chuyển đổi chia cho tổng số lần tương tác với quảng cáo có thể theo dõi được cho một lượt chuyển đổi trong cùng khoảng thời gian. Ví dụ: nếu bạn có 50 lượt chuyển đổi từ 1.000 lần tương tác thì tỷ lệ chuyển đổi của bạn sẽ là 5%, bởi vì 50 ÷ 1.000 = 5%.
  • Nếu bạn đang theo dõi nhiều hành động chuyển đổi hoặc bạn chọn tính “Mọi” lượt chuyển đổi thì tỷ lệ chuyển đổi của bạn có thể lớn hơn 100% vì nhiều lượt chuyển đổi có thể được tính cho mỗi lần nhấp.
  • Sử dụng theo dõi chuyển đổi trong tài khoản của bạn để đo lường tỷ lệ chuyển đổi và cuối cùng sử dụng số liệu này để giúp đưa ra các quyết định quảng cáo của bạn.

Thuật toán SHA256 là gì ?

Th2 16, 20211501 min read

SHA256 là viết tắt của Secure Hash Algorithm 256-bit (Thuật toán băm bảo mật 256 bit) và được sử dụng để bảo mật bằng mật…

Vị trí là gì ?

Th2 16, 20211701 min read

Vị trí là những vị trí trên YouTube và Mạng Hiển thị mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện. Ví dụ: các trang…

Tạo trang web cho quảng cáo

Th2 3, 20211632 min read

Để quảng cáo với Google Ads, trước tiên bạn cần có trang web của riêng mình. Quảng cáo trực tuyến của bạn sẽ liên kết…

URL cuối cùng là gì?

Th2 16, 20215521 min read

Địa chỉ URL của trang trong trang web mà mọi người tiếp cận khi nhấp vào quảng cáo. Nếu bạn duy trì các trang đích…

Quảng cáo trên điện thoại di động là gì ?

Th2 16, 20211841 min read

Loại quảng cáo Google Ads có thể xuất hiện trên các trang web và ứng dụng được xem trên thiết bị di động như điện…

Bảng thống kê là gì ?

Th2 15, 20211381 min read

Biểu đồ có thể tùy chỉnh trong tài khoản Google Ads của bạn hiển thị dữ liệu hiệu suất chi tiết. Sử dụng bảng để…

Đường dẫn là gì ?

Th2 16, 20211581 min read

Các trường “Đường dẫn” là một phần của URL hiển thị trong quảng cáo văn bản mở rộng, thường được hiển thị bằng văn bản…

Tỷ lệ phát là gì ?

Th2 16, 20211511 min read

Tần suất video quảng cáo của bạn được phát so với tần suất quảng cáo được hiển thị. Tỷ lệ phát là tỷ lệ tính…

Quảng cáo mua sắm là gì ?

Th2 16, 20211321 min read

Loại quảng cáo mô tả thông tin chi tiết về các sản phẩm cụ thể mà bạn bán. Quảng cáo mua sắm có thể là Quảng…

Thử nghiệm chiến dịch là gì ?

Th2 16, 20211911 min read

Thử nghiệm chiến dịch cho phép bạn thử nghiệm hiệu suất của bản nháp so với hiệu suất của chiến dịch gốc. Thử nghiệm sử…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×