Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Tự động gắn thẻ là gì ?

Tự động gắn thẻ là gì ?

  • Google

Một tính năng tự động thêm thông số vào các URL của bạn để giúp bạn theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến và báo cáo về hiệu suất quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng các chương trình theo dõi trang web như Google Analytics.

  • Tính năng tự động gắn thẻ sẽ thêm thông số “Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google” (GCLID) vào URL mà khách hàng của bạn nhấp vào, đồng thời giúp bạn xác định quảng cáo nào được nhấp đối với mỗi lượt truy cập vào trang web của bạn.
  • Google Analytics và các chương trình tương tự có thể sử dụng thông tin từ các URL được tự động gắn thẻ để cho bạn biết từ khóa Google Ads nào đã đưa khách truy cập đến trang web của bạn, từ khóa đó đến từ chiến dịch nào và chi phí lượt nhấp đó là bao nhiêu. Bạn cũng có thể sử dụng thông tin này để nhập các lượt chuyển đổi phức tạp vào Google Ads, cho dù đó là lượt chuyển đổi trực tuyến hay ngoại tuyến.

Mẹo

Nếu bạn sử dụng API, thông số GCLID cũng có thể gửi thông tin bổ sung từ mỗi lượt nhấp đến Báo cáo hiệu suất lượt nhấp của API Google Ads.

Cách kiểm tra xem tính năng tự động gắn thẻ đã bật hay chưa

Tự động gắn thẻ được tắt theo mặc định. Bạn có thể kiểm tra xem tự động gắn thẻ có được bật hay không cũng như bật hoặc tắt tính năng này bằng cách đi đến cài đặt tài khoản của bạn.

  1. Nhấp vào Cài đặt trên menu trang bên trái.
  2. Nhấp vào “Cài đặt tài khoản” ở đầu trang.
  3. Nhấp vào phần Tự động gắn thẻ. Nếu hộp bên cạnh “Gắn thẻ URL mà mọi người nhấp qua từ quảng cáo của tôi” được chọn, tự động gắn thẻ sẽ được bật. Để tắt tính năng này, hãy bỏ chọn hộp và nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Khi bạn tạo một hành động chuyển đổi mới, tính năng tự động gắn thẻ sẽ tự động bật nếu bạn chưa dùng tính năng theo dõi chuyển đổi trên nhiều tài khoản. Nếu đang sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản, bạn sẽ cần bật tính năng tự động gắn thẻ trong mỗi tài khoản con của mình theo cách thủ công theo các bước nêu trên.

So khớp chính xác là gì?

Th2 16, 20212531 min read

Cài đặt từ khóa cho phép quảng cáo của bạn chỉ hiển thị khi ai đó tìm kiếm từ khóa hoặc các biến thể gần…

Trạng thái quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20211741 min read

Mô tả liệu quảng cáo có được chấp thuận để chạy hay không và nếu chạy, thì có bất kỳ hạn chế chính sách nào…

Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) là gì ?

Th2 15, 20212181 min read

Đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) có nghĩa là bạn trả tiền cho mỗi nhấp chuột vào quảng cáo của mình. Đối…

Hướng dẫn chi tiết và giới thiệu về quảng cáo tìm kiếm thích ứng Google Ads

Th2 3, 202128119 min read

Quảng cáo tìm kiếm thích ứng cho phép bạn tạo quảng cáo có khả năng điều chỉnh giúp hiển thị nhiều văn bản hơn –…

Địa chỉ IP là gì ?

Th2 15, 20211571 min read

Số duy nhất được gán cho mỗi máy tính hoặc thiết bị khác kết nối Internet. Địa chỉ Giao thức internet (IP) được Nhà cung…

Thiết lập chiến dịch Goolge Ads để thành công

Th2 3, 20211606 min read

Có một số cách để cải thiện hiệu quả hoạt động của chiến dịch quảng cáo vừa mới tạo. Bài viết này sẽ cung cấp…

Thời lượng chuyển đổi xem qua là gì ?

Th2 16, 20211451 min read

Số ngày sau sau một lần hiển thị mà trong đó một lần chuyển đổi xem qua sẽ được ghi lại. Chuyển đổi xem qua…

Liên kết sâu là gì ?

Th2 16, 20211441 min read

Một loại URL đích trong quảng cáo đưa mọi người đến trang cụ thể trong ứng dụng. Đối với quảng cáo trên web, bạn có…

Lịch sử thay đổi là gì ?

Th2 16, 20211231 min read

Công cụ liệt kê những thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với tài khoản của mình trong suốt hai năm qua. Xem chi…

Cách sử dụng tiện ích quảng cáo Google Ads

Th2 1, 20211491 min read

Sử dụng phần mở rộng quảng cáo để cải thiện sự hiện diện của bạn. Tiện ích có thể hiển thị những điểm độc đáo…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×