Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Trang web tên miền trỏ hướng là gì ?

Trang web tên miền trỏ hướng là gì ?

  • Google

Địa chỉ web đã được mua nhưng không được phát triển kỹ lưỡng. Ví dụ: Trang web này thường có ít hoặc không có nội dung bởi vì trang đang được phát triển hoặc đang chờ chủ sở hữu mới.

  • Trang web tên miền trỏ hướng có thể được sử dụng vì nhiều lý do khác nhau: để đặt trước địa chỉ web cho tương lai, cung cấp một số nội dung trên trang được để trống do đăng ký của trang hết hạn hoặc vì các lý do tương tự khác.
  • Trang web tên miền trỏ hướng là một phần của Mạng Google, do đó, những trang web này có thể hiển thị quảng cáo Google Ads có liên quan đến URL của tên miền trỏ hướng hoặc bất kỳ nội dung nào có thể có trên trang. Tùy thuộc vào thiết kế của trang web, trang web tên miền trỏ hướng có thể được phân loại là trang web Mạng tìm kiếm hoặc trang web Mạng hiển thị và sẽ hiển thị quảng cáo của bạn tùy thuộc vào việc bạn đã chọn tham gia vào mạng nào.
  • Bạn có thể thấy quảng cáo của mình hoạt động như thế nào trên trang web tên miền trỏ hướng bằng cách chạy báo cáo vị trí trong tài khoản của mình. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ loại trừ trang web và danh mục của chúng tôi để ngăn không cho quảng cáo hiển thị ở nơi không đáp ứng nhu cầu quảng cáo của bạn.
  • Chính sách của Google Ads không cho phép quảng cáo liên kết đến trang web tên miền trỏ hướng chỉ hiển thị danh sách và liên kết quảng cáo, đồng thời không cung cấp cho người dùng nội dung có giá trị và độc đáo trên tên miền trang đích.
Tag:
Home
News
Thịnh hành
Xem nhanh
×