Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Trang web lỗi là gì ?

Trang web lỗi là gì ?

  • Google

Trang web trên Mạng hiển thị hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu cho những người nhập sai địa chỉ cho trang web hoặc cố gắng tìm kiếm trong thanh địa chỉ của trình duyệt của họ.

  • Trang web từ chương trình AdSense phát hiện lỗi của Google hiển thị quảng cáo để cung cấp thông tin có liên quan cho những người sẽ thấy trang trống hoặc thông báo lỗi.
  • Nếu chiến dịch của bạn được chọn tham gia vào Mạng hiển thị, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên các trang web lỗi. Bạn có thể loại trừ trang web lỗi nếu bạn không muốn quảng cáo của mình xuất hiện trên loại trang web này.
  • Chương trình AdSense phát hiện lỗi của Google sẽ cố gắng đối sánh quảng cáo có liên quan với các trang lỗi này dựa trên cụm từ tìm kiếm hoặc URL mà mọi người nhập. Đôi khi kết quả tìm kiếm cũng xuất hiện trên các trang.

Dữ liệu – Quảng cáo Google

Th10 7, 20221583 min read

Tệp dữ liệu khách hàng là gì ? Tệp dữ liệu khách hàng là tệp được tải lên Google Ads chứa dữ liệu về khách…

Đặt giá thầu thông minh là gì ?

Th2 15, 20212151 min read

Một tập hợp con của các chiến lược giá thầu tự động tối ưu hóa cho chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi. Đặt giá…

Tệp dữ liệu khách hàng là gì ?

Th2 16, 20211351 min read

Tệp dữ liệu khách hàng là tệp được tải lên Google Ads chứa dữ liệu về khách hàng của bạn.

Đối sánh rộng là gì ?

Th2 15, 20211802 min read

Cài đặt từ khóa cho phép quảng cáo của bạn hiển thị khi có ai đó tìm kiếm từ khóa đó hoặc biến thể của…

Giá sản phẩm trung bình (beta) là gì ?

Th2 16, 20211351 min read

Giá sản phẩm trung bình (beta): Đây là giá trung bình của một sản phẩm khi quảng cáo của bạn hiển thị hoặc khi quảng cáo…

Thuật toán SHA256 là gì ?

Th2 16, 20211331 min read

SHA256 là viết tắt của Secure Hash Algorithm 256-bit (Thuật toán băm bảo mật 256 bit) và được sử dụng để bảo mật bằng mật…

Thanh toán tự động là gì ?

Th2 16, 20211562 min read

Thanh toán tự động là một tùy chọn cài đặt thanh toán trong Google Ads. Khi sử dụng tùy chọn cài đặt này, trước tiên…

Mạng tìm kiếm là gì ?

Th2 16, 20213811 min read

Một nhóm các trang web có liên quan đến hoạt động tìm kiếm. Quảng cáo và trang thông tin miễn phí về sản phẩm của…

AdSense là gì ?

Th2 15, 20211411 min read

Sản phẩm của Google cung cấp cách thức để nhà xuất bản trang web thuộc mọi quy mô kiếm tiền bằng cách hiển thị quảng…

Chiến lược giá thầu tự động là gì ?

Th2 15, 20211592 min read

Một chiến lược giá thầu tự động đặt giá thầu cho quảng cáo của bạn dựa trên khả năng mang lại nhấp chuột hoặc chuyển…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×