Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Trạng thái từ khóa là gì ?

Trạng thái từ khóa là gì ?

 • Google

Trạng thái cho mỗi từ khóa mô tả liệu từ khóa đó có thể kích hoạt quảng cáo chạy vào lúc này hay không.

Đối với mỗi từ khóa, bạn sẽ thấy thông tin về trạng thái hiện tại của từ khóa được liệt kê trong cột “Trạng thái” trên trang Từ khóa. Nếu từ khóa có nhiều trạng thái, chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn trạng thái có liên quan nhất trước tiên.

Dưới đây là các trạng thái từ khóa mà bạn có thể thấy:

Trạng thái thừa kế

Từ khóa không kích hoạt quảng cáo bởi vì từ khóa đó nằm trong chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo hiện không hoạt động.

 • Chiến dịch bị tạm dừng hoặc Nhóm quảng cáo bị tạm dừng: Từ khóa nằm trong nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch hiện tại không chạy bởi vì bạn đã tạm dừng nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch đó trước đây.
 • Chiến dịch đã bị xóa hoặc Nhóm quảng cáo đã bị xóa: Từ khóa nằm trong nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch hiện tại không chạy bởi vì bạn đã xóa nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch đó trước đây.
 • Chiến dịch đang chờ xử lý: Từ khóa nằm trong chiến dịch vẫn chưa bắt đầu chạy bởi vì chưa tới ngày bắt đầu của chiến dịch.
 • Chiến dịch đã kết thúc: Từ khóa nằm trong chiến dịch đã ngừng chạy bởi vì đã qua ngày kết thúc của chiến dịch.
 • Chiến dịch bị tạm ngưng: Từ khóa nằm trong chiến dịch tạm thời bị tạm dừng bởi vì số dư tài khoản trả trước của bạn đã hết.

Trạng thái thủ công

Từ khóa không kích hoạt quảng cáo vì bạn đã thay đổi cài đặt.

 • Bị tạm dừng: Từ khóa không kích hoạt quảng cáo bởi vì bạn đã tạm dừng từ khóa đó trước đây.
 • Đã bị xóa: Từ khóa không kích hoạt quảng cáo bởi vì bạn đã xóa từ khóa đó trước đây.

Trạng thái phê duyệt

Từ khóa đang ở một giai đoạn nhất định trong quá trình phê duyệt khi Google xem xét từ khóa để đảm bảo những từ khóa đó đáp ứng chính sách quảng cáo của chúng tôi.

 • Được chấp thuận: Từ khóa đã được xem xét và đủ điều kiện để hiển thị quảng cáo.
 • Đủ điều kiện: Từ khóa có thể hiển thị quảng cáo.
 • Đang chờ xem xét: Từ khóa có thể hiển thị quảng cáo trên Google Tìm kiếm, nhưng không thể hiển thị trên các trang web khác. Từ khóa sẽ không thể hiển thị trong các trường hợp này cho đến khi được chấp thuận. Việc xem xét có thể mất tối đa 1 ngày làm việc.
 • Đang xem xét: Từ khóa không kích hoạt quảng cáo và sẽ không hiển thị quảng cáo cho đến khi được chấp thuận. Việc xem xét có thể mất tối đa 1 ngày làm việc.
 • Bị từ chối: Từ khóa không thể kích hoạt quảng cáo do vi phạm chính sách Google Ads.

Trạng thái hệ thống

Hiệu suất của từ ​​khóa đang bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khác.

 • Khối lượng tìm kiếm thấp: Từ khóa tạm thời bị tạm ngưng bởi vì từ khóa được kết hợp với rất ít lưu lượng truy cập tìm kiếm trên Google, điều này cho thấy từ khóa không có liên quan lắm đến hầu hết tìm kiếm của khách hàng.
 • Hiếm khi được hiển thị do điểm chất lượng thấp: Điểm chất lượng của từ khóa rất thấp và khiến cho quảng cáo của bạn không thể hiển thị thường xuyên.
 • Thấp hơn ước tính giá thầu trang đầu tiên: Từ khóa đang hoạt động và có thể kích hoạt quảng cáo của bạn xuất hiện. Tuy nhiên, giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) của từ khóa thấp hơn số tiền có khả năng đặt quảng cáo của bạn trên trang đầu tiên trong kết quả tìm kiếm của Google.
 • Ít trang khớp: Từ khóa tạm thời bị tạm ngưng bởi vì từ khóa khớp với rất ít trang, điều này cho thấy cụm từ này không phổ biến trong nội dung trên Mạng hiển thị.
Home
News
Thịnh hành
Trends