Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Trạng thái gia đình là gì ?

Trạng thái gia đình là gì ?

  • Google

Đây là trạng thái được đặt cho tất cả quảng cáo để cho biết quảng cáo và trang web thích hợp cho đối tượng nào. Quảng cáo “an toàn cho gia đình”, “không an toàn cho gia đình” và “người lớn” có những hạn chế khác nhau về thời điểm và vị trí mà quảng cáo có thể xuất hiện.

  • Bất cứ khi nào bạn tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo, Google đều xem xét để đảm bảo quảng cáo tuân thủ chính sách quảng cáo của chúng tôi. Khi quảng cáo của bạn được xem xét, quảng cáo sẽ được đặt một trạng thái gia đình tùy thuộc vào nội dung của quảng cáo và trang web.
  • Có 3 trạng thái gia đình: an toàn cho gia đìnhkhông an toàn cho gia đình và người lớn.
  • Trạng thái gia đình được đặt cho quảng cáo của bạn ảnh hưởng đến vị trí mà quảng cáo của bạn có thể hiển thị, kể cả quốc gia quảng cáo có thể xuất hiện. Ví dụ: quảng cáo dành cho người lớn hoàn toàn không được hiển thị ở các quốc gia nhất định và bị giới hạn cho các tìm kiếm được xem là có tính chất “người lớn” ở những nơi quảng cáo được hiển thị. Xem chính sách về trạng thái gia đình để biết thêm chi tiết.
  • Tìm trạng thái phê duyệt của quảng cáo bằng cách xem cột “Trạng thái” trong tab Quảng cáo của trang Chiến dịch. Những quảng cáo an toàn cho gia đình có thể được hiển thị là Được chấp thuận trong khi các trạng thái an toàn cho gia đình khác có nhãn cụ thể hơn là Được chấp thuận (người lớn) và Được chấp thuận (không an toàn cho gia đình).

Địa chỉ IP là gì ?

Th2 15, 20211801 min read

Số duy nhất được gán cho mỗi máy tính hoặc thiết bị khác kết nối Internet. Địa chỉ Giao thức internet (IP) được Nhà cung…

ID khách hàng là gì ?

Th2 16, 20212191 min read

Một số duy nhất được chỉ định cho mỗi tài khoản Google Ads, bao gồm tài khoản người quản lý Google Ads. ID khách hàng…

Mạng – Quảng cáo Google

Th10 7, 20222811 min read

Mạng hiển thị là gì ? Các trang web trên Mạng hiển thị tiếp cận hơn 90% người dùng Internet trên toàn thế giới*. Với…

Giá mỗi lần xem (CPV) là gì ?

Th2 16, 20211771 min read

Phương pháp đặt giá thầu dành cho chiến dịch video, trong đó bạn trả tiền cho mỗi lượt xem. Một lượt xem được tính khi…

Trang chuyển đổi là gì ?

Th2 16, 20212211 min read

Trang trên trang web của bạn mà mọi người tiếp cận sau khi thực hiện hành động có giá trị, như trang xác nhận mua…

Giá thầu – Quảng cáo Google

Th10 5, 20222848 min read

Giá thầu CPC tối đa là gì ? Giá thầu mà bạn đặt dùng để xác định số tiền cao nhất bạn có thể trả…

Phát triển doanh nghiệp của bạn thông qua Google Ads

Th2 2, 20212252 min read

Quảng cáo trực tuyến cho phép bạn nhắm mục tiêu quảng cáo của mình đến loại khách hàng bạn muốn thu hút và lọc ra…

ID người dùng là gì ?

Th2 16, 20211551 min read

ID người dùng là giá trị nhận dạng khách hàng duy nhất mà nhà quảng cáo chọn để nhận dạng người dùng truy cập trang…

Mạng tìm kiếm là gì ?

Th2 16, 20214841 min read

Một nhóm các trang web có liên quan đến hoạt động tìm kiếm. Quảng cáo và trang thông tin miễn phí về sản phẩm của…

Giá sản phẩm trung bình (beta) là gì ?

Th2 16, 20211981 min read

Giá sản phẩm trung bình (beta): Đây là giá trung bình của một sản phẩm khi quảng cáo của bạn hiển thị hoặc khi quảng cáo…

Load More
Home
Kiến Thức
Training
Menu
×