Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Trải nghiệm trang đích là gì ?

Trải nghiệm trang đích là gì ?

  • Google

Phép đo được Google Ads sử dụng để ước tính xem trang đích của trang web có liên quan và hữu ích như thế nào đối với những người nhấp vào quảng cáo của bạn. Các trang đích có xếp hạng cao hơn thường được tổ chức tốt và có văn bản liên quan đến cụm từ tìm kiếm của một người.

Trạng thái trải nghiệm trang đích mô tả liệu trang đích của bạn có khả năng cung cấp trải nghiệm tốt cho khách hàng nhấp vào quảng cáo và truy cập vào trang web của bạn hay không. Bạn có thể sử dụng trạng thái này để giúp xác định các trang đích có thể ảnh hưởng đến cơ hội tạo chuyển đổi như bán hàng hoặc đăng ký. Bạn nên đảm bảo trang đích rõ ràng và hữu ích cho khách hàng, đồng thời đảm bảo trang đích liên quan đến từ khóa của bạn cũng như những gì khách hàng đang tìm kiếm. Tất cả các yếu tố này đều có thể đóng vai trò trong việc xác định trạng thái trải nghiệm trang đích của bạn.

Từ khóa của bạn có thể có một trong ba trạng thái sau: trên trung bình, trung bình hoặc dưới trung bình.

  • Trạng thái “trung bình” hoặc “trên trung bình” có nghĩa là không có vấn đề gì lớn với trải nghiệm trang đích của từ khóa này khi so sánh với các từ khóa khác trên toàn bộ Google Ads.
  • Trạng thái “dưới trung bình” có nghĩa là bạn có thể cần xem xét thực hiện một số thay đổi để cải thiện trang đích của trang web.

Bộ lọc khoảng không quảng cáo là gì ?

Th2 15, 20211481 min read

Một cách tùy chọn để loại trừ các sản phẩm nào trong tài khoản Google Merchant Center có thể xuất hiện cho Quảng cáo mua sắm…

Chuyển đổi là gì ?

Th2 15, 20211611 min read

Một hành động được tính khi có người tương tác với quảng cáo hoặc trang thông tin miễn phí về sản phẩm của bạn (chẳng…

Vị trí tự động là gì ?

Th2 16, 20212102 min read

Cụm từ này được dùng trong báo cáo Google Ads để chỉ các trang web, video và ứng dụng trên Mạng Hiển thị, nơi quảng…

Quảng cáo lớp phủ văn bản là gì ?

Th2 16, 20211771 min read

Quảng cáo văn bản được hiển thị cùng với nội dung video trên các trang web Mạng hiển thị. Quảng cáo văn bản thông thường…

Trang đích là gì ?

Th2 16, 20211481 min read

Trang web nơi mọi người đến sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn. URL của trang này thường giống với URL cuối cùng của…

Chế độ xem – Quảng cáo Google

Th10 6, 20222882 min read

Table of Contents[Open][Close]Chế độ xem phần mở rộng là gì ?Chế độ xem liên kết là gì ?Chế độ xem đang kích hoạt là gì…

Quảng cáo trên điện thoại di động là gì ?

Th2 16, 20211831 min read

Loại quảng cáo Google Ads có thể xuất hiện trên các trang web và ứng dụng được xem trên thiết bị di động như điện…

Chiến dịch đang chờ xử lý là gì ?

Th2 15, 20211781 min read

Chiến dịch quảng cáo có ngày bắt đầu trong tương lai và chưa bắt đầu chạy quảng cáo. Bạn có thể chọn ngày bắt đầu…

Vị trí quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20211992 min read

Thứ tự mà quảng cáo của bạn xuất hiện trên trang có liên quan đến các quảng cáo khác. Ví dụ: vị trí quảng cáo…

Điểm tối ưu hóa là gì ?

Th2 16, 20211321 min read

Điểm tối ưu hóa là điểm số ước tính mức độ hiệu quả của tài khoản Google Ads của bạn. Bạn có thể xem điểm…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×