Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Tiếp thị lại là gì ?

Tiếp thị lại là gì ?

  • Google

Tiếp thị lại là một tính năng cho phép bạn tùy chỉnh chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh cho những người trước đây đã truy cập trang web của bạn và chỉnh sửa giá thầu và quảng cáo của bạn (sử dụng tiếp thị lại động) cho những khách truy cập này khi họ duyệt web và sử dụng ứng dụng. 

Hãy sử dụng tính năng này trong chiến dịch Mạng hiển thị của bạn.

Home
News
Thịnh hành
Xem nhanh
×