Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Thuật toán SHA256 là gì ?

Thuật toán SHA256 là gì ?

  • Google

SHA256 là viết tắt của Secure Hash Algorithm 256-bit (Thuật toán băm bảo mật 256 bit) và được sử dụng để bảo mật bằng mật mã.Thuật toán băm mật mã tạo ra các hàm băm không thể đảo ngược và duy nhất. Số lượng hàm băm có thể có càng lớn, thì xác suất để hai giá trị sẽ tạo ra cùng một giá trị băm càng nhỏ.

Home
News
Thịnh hành
Xem nhanh
×