Chuyển tới nội dung

Chế độ xem – Quảng cáo Google

Th10 6, 20222882 min read

Table of Contents[Open][Close]Chế độ xem phần mở rộng là gì ?Chế độ xem liên kết là gì ?Chế độ xem đang kích hoạt là gì…

Cách Google Ads hoạt động

Th2 2, 20212268 min read

Nơi quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên Google Trước khi bạn tận dụng tất cả những gì tiếp thị trực tuyến có thể…

Tìm quảng cáo đầu tiên của bạn & khắc phục sự cố với trình duyệt của bạn

Th2 3, 20211953 min read

Sau khi bạn đã tạo các quảng cáo của mình, điều quan trọng là phải đảm bảo các quảng cáo này thực sự xuất hiện…

Tạo trang web cho quảng cáo

Th2 3, 20211632 min read

Để quảng cáo với Google Ads, trước tiên bạn cần có trang web của riêng mình. Quảng cáo trực tuyến của bạn sẽ liên kết…

Thuật ngữ – Quảng cáo Google ads

Th10 7, 20212164 min read

Người sử dụng là gì ? Tổng số người trong vị trí và nhóm nhân khẩu học mục tiêu của bạn. Đối với các kế…

Mã khuyến mại (phiếu giảm giá) Google Ads là gì ?

Th2 16, 20212081 min read

Còn được gọi là phiếu giảm giá hoặc phiếu thưởng, khoản ghi có bằng tiền có thể được thêm vào tài khoản của nhà quảng…

Hành động chuyển đổi là gì ?

Th2 16, 20211021 min read

Một hành động cụ thể của khách hàng mà bạn đã xác định là có giá trị cho doanh nghiệp của mình, chẳng hạn như…

Ước tính giá thầu trang đầu tiên là gì ?

Th2 16, 20211711 min read

Giá thầu mà bạn có thể cần phải đặt để quảng cáo của mình được hiển thị ở bất cứ vị trí nào trên trang…

Lần hiển thị là gì ?

Th2 16, 20211991 min read

Tần suất quảng cáo của bạn được hiển thị. Một lần hiển thị được tính mỗi khi quảng cáo của bạn được hiển thị trên…

Tham số URL là gì ?

Th2 16, 20216503 min read

Tham số URL là một cách để chuyển thông tin về lượt nhấp thông qua URL của lượt nhấp đó. Bạn có thể chèn tham…

Giới thiệu các chỉ số về vị trí hàng đầu và vị trí đầu tiên là gì ?

Th2 16, 20211825 min read

Chỉ số vị trí hàng đầu và vị trí đầu tiên là một bộ các chỉ số về độ nổi bật. Các chỉ số về độ…

Quảng cáo đáp ứng là gì ?

Th2 16, 20211741 min read

Quảng cáo đáp ứng tự động điều chỉnh kích thước, giao diện và định dạng cho vừa với không gian quảng cáo có sẵn. Vì…

Chỉnh sửa nội dòng là gì ?

Th2 15, 20211451 min read

Một cách để thay đổi quảng cáo, từ khóa, vị trí, giá thầu và các cài đặt khác của bạn trong bảng hiệu suất.  Chỉnh…

Đối sánh rộng phủ định là gì ?

Th2 15, 20211661 min read

Cài đặt từ khóa cho phép bạn loại trừ quảng cáo cho những tìm kiếm mà tại đó, mọi từ, ở bất kỳ thứ tự…

Ít dữ liệu là gì ?

Th2 16, 20211801 min read

Biểu đồ hoặc thống kê hiển thị cảnh báo “ít dữ liệu” hoặc “dữ liệu hạn chế” có thể không phản ánh đầy đủ hiệu…

Quảng cáo mua sắm trưng bày là gì ?

Th2 16, 20213161 min read

Loại Quảng cáo mua sắm có thông tin về một vài sản phẩm có liên quan. Các quảng cáo này nhiều khả năng sẽ hiển…

Lượt nhấp không hợp lệ là gì ?

Th2 16, 20212222 min read

Những lượt nhấp vào quảng cáo mà Google coi là không hợp lệ, chẳng hạn như lượt nhấp không cố ý hoặc lượt nhấp từ…

Trạng thái gia đình là gì ?

Th2 16, 20211662 min read

Đây là trạng thái được đặt cho tất cả quảng cáo để cho biết quảng cáo và trang web thích hợp cho đối tượng nào.…

Tỷ lệ xem là gì ?

Th2 16, 20211931 min read

Tỷ lệ cho thấy số lượt xem được trả tiền của quảng cáo video trên số lần hiển thị. Ví dụ: nếu bạn có 5…

Đối sánh cụm từ phủ định là gì ?

Th2 15, 20211641 min read

Cài đặt từ khóa cho phép bạn loại trừ quảng cáo cho những tìm kiếm bao gồm cụm từ chính xác đó. Tìm kiếm có…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×