Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Thuật ngữ – Quảng cáo Google ads

Thuật ngữ – Quảng cáo Google ads

  • Google

Tổng số người trong vị trí và nhóm nhân khẩu học mục tiêu của bạn. Đối với các kế hoạch truyền thông trong Công cụ lập kế hoạch tiếp cận, dữ liệu người sử dụng dựa trên.

Đây là cài đặt xác định thời gian bạn muốn chạy quảng cáo trong chiến dịch của mình. Khi đến ngày kết thúc của chiến dịch, quảng cáo của bạn sẽ ngừng chạy.

Mục tiêu hiệu quả hoạt động dự đoán hiệu quả hoạt động của chiến dịch hoặc nhóm chiến dịch, qua đó bạn biết được mình có đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu quảng cáo có thể đo lường cụ thể hay không. Nếu thấy mình không đi đúng hướng, bạn có thể xem xét điều chỉnh các tùy chọn cài đặt của chiến dịch để cải thiện hiệu quả hoạt động.

  • Quảng cáo và từ khóa của bạn phải có liên quan trực tiếp đến nội dung trên trang web của bạn, đặc biệt là trang đích của quảng cáo. Khi mọi người xem quảng cáo của bạn, họ sẽ có thể hiểu loại sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác nào mà họ sẽ tìm thấy trên trang web của bạn.
  • Để khuyến khích bạn tạo chiến dịch quảng cáo có liên quan thể hiện chính xác sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, hệ thống định giá Google Ads phải một phần dựa trên mức độ liên quan. Quảng cáo, danh sách từ khóa và trang đích có liên quan cao thường giành được vị trí cao hơn trên trang với số tiền có khả năng ít hơn.

Mẫu theo dõi là nơi bạn đặt thông tin theo dõi. Bạn có thể sử dụng tham số URL để tùy chỉnh URL cuối cùng của mình. Khi có người nhấp vào quảng cáo, thông tin này dùng để tạo URL trang đích của bạn.

Trạng thái áp dụng cho từ khóa có rất ít hoặc không có lịch sử tìm kiếm trên Google.

Bạn đã thu được bao nhiêu lợi nhuận từ quảng cáo so với số tiền bạn chi tiêu vào các quảng cáo đó.

Một loại URL đích trong quảng cáo đưa mọi người đến trang cụ thể trong ứng dụng.

Công cụ liệt kê những thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với tài khoản của mình trong suốt hai năm qua. Xem chi tiết về những thay đổi như thời điểm bạn đã tạm dừng chiến dịch, ai đã thêm từ khóa và số tiền ngân sách trước đó.

Tần suất quảng cáo của bạn được hiển thị. Một lần hiển thị được tính mỗi khi quảng cáo của bạn được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm hoặc trang web khác trên Mạng Google.

Khoản ghi nợ được áp dụng cho tài khoản của bạn nếu quảng cáo của bạn được hiển thị quá nhiều lần và điều này khiến bạn vượt quá giới hạn tính phí hằng tháng của mình. Google sẽ không tính phí bạn cho các lượt nhấp này và có thể tự động phát hành khoản ghi nợ trên hóa đơn của bạn.

Một danh sách miễn phí trong Google Tìm kiếm xuất hiện do nó có liên quan đến cụm từ tìm kiếm của ai đó.

Một hành động cụ thể của khách hàng mà bạn đã xác định là có giá trị cho doanh nghiệp của mình, chẳng hạn như mua hàng trực tuyến hoặc cuộc gọi điện thoại. Việc theo dõi các hành động chuyển đổi cho phép bạn biết quảng cáo của mình dẫn đến các hành động có giá trị đó như thế nào.

(Trước đây là Google địa điểm) Sản phẩm cho phép bạn tạo và quản lý danh bạ doanh nghiệp miễn phí trong Google Maps để mọi người có thể thấy doanh nghiệp của bạn khi thực hiện tìm kiếm địa phương.

Tính năng này giới hạn số lần Quảng cáo hiển thị hoặc Quảng cáo video hiển thị cho cùng một người dùng.

Múi giờ Hoa Kỳ cho các trụ sở chính của Google tại Mountain View, California. Tài khoản của bạn sẽ sử dụng múi giờ này nếu bạn chưa chọn một múi giờ trong khi thiết lập tài khoản.

Các trường “Đường dẫn” là một phần của URL hiển thị trong quảng cáo văn bản mở rộng, thường được hiển thị bằng văn bản màu xanh lá cây bên dưới dòng tiêu đề và bên trên mô tả. Các trường này giúp khách hàng tiềm năng biết được họ sẽ được chuyển đến nơi nào trên trang web của bạn sau khi nhấp vào quảng cáo. Vì vậy, văn bản bạn nhập vào các trường này cần mô tả chi tiết hơn sản phẩm hoặc dịch vụ được mô tả trong quảng cáo. Các đường dẫn không phải lúc nào được hiển thị. Trường này là tùy chọn và mỗi đường dẫn có thể có tối đa 15 ký tự.

Cách Google Ads hoạt động

Th2 2, 20211418 min read

Nơi quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên Google Trước khi bạn tận dụng tất cả những gì tiếp thị trực tuyến có thể…

Bị giới hạn bởi ngân sách là gì ?

Th2 15, 20211512 min read

Trạng thái chiến dịch hiển thị khi ngân sách hàng ngày trung bình của bạn thấp hơn số tiền đề xuất. Khi điều này xảy…

Bộ lọc là gì ?

Th2 15, 2021651 min read

Công cụ để tìm và chỉ hiển thị dữ liệu chiến dịch có liên quan nhất đến bạn. Ví dụ: bạn có thể lọc từ…

Tối ưu hóa nội dung bài viết trên web theo tiêu chuẩn Google

Th1 21, 20211959 min read

Bạn phải nắm được cung và cầu, trang web phải hữu ích và thú vị. Tin đồn tự nhiên hoặc truyền miệng sẽ giúp xây…

Đã phê duyệt (giới hạn tất cả các vị trí) là gì ?

Th2 15, 20211162 min read

Đây là một trạng thái được cấp cho những quảng cáo tuân thủ chính sách của chúng tôi nhưng không thể hiển thị ở các…

Quảng cáo hình ảnh là gì ?

Th2 16, 2021891 min read

Loại quảng cáo Google Ads bao gồm đồ họa để quảng bá doanh nghiệp của bạn. Quảng cáo hình ảnh bao gồm hình ảnh mà…

Tỷ lệ nhấp dự kiến là gì ?

Th2 16, 2021983 min read

Trạng thái từ khóa đo lường khả năng quảng cáo của bạn sẽ được nhấp khi được hiển thị cho từ khóa đó, bất kể…

Nhóm quảng cáo là gì ?

Th2 16, 2021741 min read

Một nhóm quảng cáo chứa một hoặc nhiều quảng cáo chia sẻ các mục tiêu tương tự. Mỗi chiến dịch của bạn được tạo thành…

Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google (GCLID) là gì ?

Th2 16, 20214211 min read

Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google (GCLID) là một thông số được đưa vào trong URL khi có lượt nhấp quảng cáo, để…

Mục tiêu hiệu quả hoạt động là gì ?

Th2 16, 2021751 min read

Mục tiêu hiệu quả hoạt động dự đoán hiệu quả hoạt động của chiến dịch hoặc nhóm chiến dịch, qua đó bạn biết được mình có…

Load More
Home
News
Thịnh hành
Menu
×