Chuyển tới nội dung

Mục tiêu chi phí (Target costing ) là gì?

Th3 24, 2023971 min read

Mục tiêu chi phí là gì? Mục tiêu chi phí là “Định giá bắt đầu với giá bán lý tưởng và sau đó nhắm mục…

Sản phẩm hài lòng (Pleasing products) là gì?

Th3 23, 2023281 min read

Sản phẩm hài lòng là gì? Sản phẩm hài lòng là “Sản phẩm mang lại sự hài lòng cao ngay lập tức nhưng có thể…

Nhóm tập trung trực tuyến (Online focus groups) là gì?

Th3 23, 2023271 min read

Nhóm tập trung trực tuyến là gì? Nhóm tập trung trực tuyến là “Tập hợp một nhóm nhỏ những người trực tuyến với người điều…

Phỏng vấn nhóm tập trung (Focus group interviewing) là gì?

Th3 19, 20231161 min read

Phỏng vấn nhóm tập trung là gì? Phỏng vấn nhóm tập trung là “Phỏng vấn cá nhân liên quan đến việc mời các nhóm nhỏ…

Chi phí cố định (chi phí chung) (Fixed costs (overhead)) là gì?

Th3 19, 2023421 min read

Giá gốc FOB là gì? Giá gốc FOB là “Định giá hàng hóa được xếp miễn phí lên tàu chuyên chở; khách hàng thanh toán…

Follow-up (Theo sát) là gì?

Th3 19, 2023401 min read

Theo sát là gì? Theo sát là “Bước bán hàng trong đó nhân viên bán hàng theo dõi sau khi bán hàng để đảm bảo…

Tuyên bố định vị (Positioning statement ) là gì?

Th3 23, 2023401 min read

Tuyên bố định vị là gì? Tuyên bố định vị là “Một tuyên bố tóm tắt định vị thương hiệu hoặc công ty bằng cách…

Sản phẩm mới (New product ) là gì?

Th3 22, 2023421 min read

Sản phẩm mới là gì? Sản phẩm mới là “Một sản phẩm tốt, dịch vụ hoặc ý tưởng được một số khách hàng tiềm năng…

Tiếp thị do người tiêu dùng tạo ra (Consumer-generated marketing ) là gì?

Th3 18, 2023331 min read

Tiếp thị do người tiêu dùng tạo ra là gì? Tiếp thị do người tiêu dùng tạo ra là “Trao đổi thương hiệu do chính…

Giá gói sản phẩm (Product bundle pricing ) là gì?

Th3 23, 2023321 min read

Giá gói sản phẩm là gì? Giá gói sản phẩm là “Kết hợp một số sản phẩm và cung cấp gói với giá giảm.” Giá…

Internet vạn vật (IoT) (Internet of Things (IoT) ) là gì?

Th3 21, 2023321 min read

Internet vạn vật (IoT) là gì? Internet vạn vật (IoT) là “Một môi trường toàn cầu nơi mọi thứ và mọi người được kết nối…

Lưới mở rộng sản phẩm/thị trường (Product/market expansion grid ) là gì?

Th3 23, 2023311 min read

Lưới mở rộng sản phẩm/thị trường là gì? Lưới mở rộng sản phẩm/thị trường là “Một công cụ lập kế hoạch danh mục đầu tư…

Phân khúc thu nhập (Income segmentation ) là gì?

Th3 20, 2023241 min read

Phân khúc thu nhập là gì? Phân khúc thu nhập là “Chia thị trường thành các phân khúc thu nhập khác nhau.” Phân khúc thu…

Co giãn giá ( Price elasticity) là gì?

Th3 23, 2023321 min read

Co giãn giá là gì? Co giãn giá là “Một thước đo mức độ nhạy cảm của nhu cầu đối với những thay đổi về…

Lợi tức đầu tư tiếp thị (ROI tiếp thị) (Marketing return on investment (marketing ROI) ) là gì?

Th3 22, 2023511 min read

Lợi tức đầu tư tiếp thị (ROI tiếp thị) là gì? Lợi tức đầu tư tiếp thị (ROI tiếp thị) là “Lợi nhuận ròng từ…

Lựa chọn nhà cung cấp (Supplier selection) là gì?

Th3 24, 2023401 min read

Lựa chọn nhà cung cấp là gì? Lựa chọn nhà cung cấp là “Giai đoạn của quy trình mua doanh nghiệp trong đó người mua…

Thương mại hoá (Commercialization) là gì?

Th3 18, 2023431 min read

Thương mại hoá là gì? Thương mại hoá là “Giới thiệu một sản phẩm mới vào thị trường.” Thương mại hoá tiếng anh là gì?…

Sở hữu chung (Joint ownership ) là gì?

Th3 21, 2023351 min read

Sở hữu chung là gì? Sở hữu chung là “Một liên doanh hợp tác trong đó một công ty tạo ra một doanh nghiệp địa…

Cơ cấu lực lượng bán hàng theo khách hàng (hoặc thị trường) (Customer (or market) sales force structure ) là gì?

Th3 18, 20231141 min read

Cơ cấu lực lượng bán hàng theo khách hàng (hoặc thị trường) là gì? Cơ cấu lực lượng bán hàng theo khách hàng (hoặc thị…

Môi trường vi mô (Microenvironment) là gì?

Th3 22, 2023321 min read

Môi trường vi mô là gì? Môi trường vi mô là “Các tác nhân gần gũi với công ty có ảnh hưởng đến khả năng…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×