Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Thử nghiệm chiến dịch là gì ?

Thử nghiệm chiến dịch là gì ?

  • Google

Thử nghiệm chiến dịch cho phép bạn thử nghiệm hiệu suất của bản nháp so với hiệu suất của chiến dịch gốc. Thử nghiệm sử dụng một phần ngân sách cũng như lưu lượng truy cập của chiến dịch gốc và chạy song song với chiến dịch gốc trong một khoảng thời gian được chỉ định.

  • Sau khi tạo bản nháp, bạn có thể chuyển đổi bản nháp của mình thành thử nghiệm.
  • Khi thử nghiệm chạy, bạn có thể theo dõi và so sánh hiệu suất của thử nghiệm so với chiến dịch gốc và chọn kết thúc thử nghiệm. Khi bạn kết thúc thử nghiệm của mình, thử nghiệm sẽ ngừng chạy vào cuối ngày.
  • Đối với bất kỳ chiến dịch nhất định nào, bạn chỉ có thể có một thử nghiệm đang chạy tại một thời điểm.
  • Thử nghiệm chỉ khả dụng cho các chiến dịch trên Mạng tìm kiếm và hiển thị.

Tùy chọn phân phối quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20211522 min read

Phân phối quảng cáo là tùy chọn cài đặt xác định xem bạn muốn Google sử dụng ngân sách của bạn nhanh đến mức nào…

Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google (GCLID) là gì ?

Th2 16, 20215861 min read

Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google (GCLID) là một thông số được đưa vào trong URL khi có lượt nhấp quảng cáo, để…

Kết quả tìm kiếm không phải trả tiền là gì ?

Th2 16, 20211261 min read

Một danh sách miễn phí trong Google Tìm kiếm xuất hiện do nó có liên quan đến cụm từ tìm kiếm của ai đó. Kết…

Mục tiêu hiệu quả hoạt động là gì ?

Th2 16, 20211201 min read

Mục tiêu hiệu quả hoạt động dự đoán hiệu quả hoạt động của chiến dịch hoặc nhóm chiến dịch, qua đó bạn biết được mình có…

Chế độ xem phần mở rộng là gì ?

Th2 15, 20211801 min read

Một trong hai cách để xem dữ liệu phần mở rộng của bạn trong trang phần mở rộng. Trong chế độ xem phần mở rộng, mỗi…

Ngân sách hằng ngày trung bình đề xuất là gì ?

Th2 16, 20211511 min read

Số tiền ước tính cho ngân sách hằng ngày trung bình có thể cho phép quảng cáo của bạn xuất hiện thường xuyên hơn cho…

Thay đổi loại chiến dịch Google Ads của bạn

Th2 3, 20211811 min read

Sau khi tạo một chiến dịch, bạn không thể thay đổi chiến dịch đó thành loại chiến dịch mới. Nếu bạn muốn điều chỉnh vị…

Làm quen với tài khoản Google Ads của bạn

Th2 3, 20211997 min read

Tab Công cụ Tab Công cụ cung cấp liên kết trực tiếp đến nhiều công cụ tài khoản Google Ads khác nhau. Sử dụng những…

Quản lý chiến dịch thông qua ứng dụng Google Ads

Th2 1, 20211821 min read

Ứng dụng Google Ads giúp bạn theo dõi các chiến dịch của mình và thực hiện nhanh các thay đổi ở mọi nơi. Đây là…

Tệp dữ liệu khách hàng là gì ?

Th2 16, 20211351 min read

Tệp dữ liệu khách hàng là tệp được tải lên Google Ads chứa dữ liệu về khách hàng của bạn.

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×