Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Thiết lập nhóm quảng cáo Google Ads

Thiết lập nhóm quảng cáo Google Ads

 • Google

Nhóm quảng cáo chứa một hoặc nhiều quảng cáo nhắm mục tiêu một tập hợp các từ khóa được chia sẻ. Hiểu cách bạn có thể sử dụng nhóm quảng cáo để tổ chức quảng cáo và từ khóa của mình và có được thực tiễn tốt nhất để thiết lập nhóm quảng cáo của mình.

Cách nhóm quảng cáo hoạt động

Một nhóm quảng cáo chứa một hoặc nhiều quảng cáo có các mục tiêu tương tự. Bạn đặt giá thầu (hoặc giá) được sử dụng khi từ khóa của nhóm quảng cáo kích hoạt một quảng cáo xuất hiện. Đây được gọi là giá thầu chi phí mỗi lượt nhấp (CPC). Bạn cũng có thể đặt giá cho các từ khóa riêng bên trong nhóm quảng cáo. Sử dụng các nhóm quảng cáo để tổ chức quảng cáo của bạn theo chủ đề phổ biến, chẳng hạn như loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn muốn quảng cáo.
Nhóm các nhóm quảng cáo theo cùng chủ đề
Nhiều nhà quảng cáo nhận thấy điều này hữu ích dựa vào nhóm quảng cáo của họ trên các phần hoặc các danh mục xuất hiện trên trang web của họ. Ví dụ: giả sử, bạn bán món tráng miệng, đồ uống và đồ ăn nhẹ trên trang web của mình.

Ví dụ: trong bảng bên dưới, mỗi nhóm quảng cáo chứa danh sách từ khóa tập trung vào sản phẩm bạn bán. Danh sách từ khóa trong mỗi nhóm quảng cáo cho hệ thống của chúng tôi biết chỉ hiển thị quảng cáo cho các sản phẩm này trên các trang web có liên quan đến sản phẩm.

Quản lý nhóm quảng cáo cho các chiến dịch hiện tại

Trong chiến dịch Google Ads, nhóm quảng cáo cho phép bạn tổ chức và nhắm mục tiêu quảng cáo. Bạn có thể đặt giá thầu và sắp xếp từ khóa ở cấp nhóm quảng cáo. Bài viết này mô tả cách tạo hoặc chỉnh sửa nhóm quảng cáo. Video này cũng cung cấp một cái nhìn tổng quan nhanh chóng:

Trước khi bắt đầu

Mặc dù bài viết này là về nhóm quảng cáo cho chiến dịch hiện tại, bạn cũng có thể tạo các nhóm quảng cáo trong khi tạo chiến dịch. Hãy tìm hiểu thêm về cách tạo chiến dịch

Cách tạo nhóm quảng cáo mới

Để tạo nhóm quảng cáo mới, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Nhóm quảng cáo.
 3. Để tạo nhóm quảng cáo mới, hãy nhấp vào nút dấu cộng .

Cách chỉnh sửa nhóm quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Nhóm quảng cáo.
 3. Để chỉnh sửa nhóm quảng cáo, hãy di chuột và nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa cạnh mỗi cài đặt bạn muốn thay đổi.

Đặt giá thầu mặc định cho nhóm quảng cáo

Nhóm quảng cáo là tập hợp các quảng cáo do cùng một tập hợp từ khóa kích hoạt. Khi bạn tạo nhóm quảng cáo mới, chúng tôi sẽ nhắc bạn tạo quảng cáo ban đầu và danh sách từ khóa của quảng cáo đó, cũng như nhập giá thầu nhóm quảng cáo mặc định (CPC tối đa). Giá thầu mặc định này là cách thuận tiện để quản lý giá thầu cho tất cả các từ khóa trong nhóm quảng cáo của bạn. Bạn có thể ghi đè giá thầu nhóm quảng cáo mặc định cho các từ khóa riêng lẻ bằng cách tăng hoặc giảm CPC tối đa của từ khóa trên tab Từ khóa.

Cách đặt giá thầu khi tạo nhóm quảng cáo mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong menu trang.
 3. Nhấp vào tên chiến dịch mà bạn muốn thêm nhóm quảng cáo mới vào.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng để tạo nhóm quảng cáo mới.
 5. Chọn chiến dịch và nhấp vào Tạo nhóm quảng cáo.
 6. Nhập tên nhóm quảng cáo, giá thầu mặc định và từ khóa trên trang tiếp theo.
 7. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Cách chỉnh sửa giá thầu mặc định của một hoặc nhiều nhóm quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Nhóm quảng cáo trong menu trang.
 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh bất kỳ nhóm quảng cáo nào có CPC tối đa mặc định mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Trong menu thả xuống Chỉnh sửa xuất hiện, nhấp vào Thay đổi giá thầu.
 5. Nhập giá thầu CPC tối đa mặc định mới.
 6. Nhấp vào Áp dụng.

Giá thầu cấp từ khóa ghi đè giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo của bạn

Nếu bạn đặt giá thầu từ khóa hoặc giá thầu vị trí riêng lẻ thì giá thầu riêng lẻ sẽ ghi đè giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo. Ví dụ: nếu giá thầu nhóm quảng cáo mặc định của bạn là 0,50 đô la, nhưng bạn tăng giá thầu của một từ khóa lên 0,60 đô la thì giá thầu từ khóa sẽ áp dụng bất kỳ lúc nào một từ khóa kích hoạt quảng cáo của bạn.

Đặt điều chỉnh giá thầu cho chiến dịch của bạn

Bạn có thể đặt điều chỉnh giá thầu sẽ làm tăng hoặc giảm giá thầu khi quảng cáo của bạn đang cạnh tranh để xuất hiện trên các thiết bị di động, ở các vị trí cụ thể và vào các ngày và giờ cụ thể. Bạn cũng có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu cấp nhóm quảng cáo cho phương pháp nhắm mục tiêu như chủ đề hoặc vị trí nếu chiến dịch của bạn đang chạy trên Mạng Hiển thị. Mức điều chỉnh giá thầu có thể cung cấp cho bạn quyền kiểm soát lớn hơn đối với thời điểm và vị trí quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện.

Với tính năng đặt giá thầu tự động, chúng tôi sẽ đặt giá thầu mặc định giúp bạn

Nếu bạn đã chọn đặt giá thầu thủ công cho chiến dịch của mình thì bạn có thể chỉnh sửa giá thầu mặc định bất kỳ lúc nào.
Nếu bạn là người quản lý tài khoản không muốn can thiệp nhiều vào việc quảng cáo, chiến lược giá thầu tự động có thể phù hợp với bạn. Tính năng đặt giá thầu tự động giúp bạn không phải bỏ nhiều công sức và phỏng đoán khi đặt giá thầu để giúp đáp ứng các mục tiêu hiệu suất của bạn. Mỗi loại chiến lược giá thầu tự động được thiết kế để giúp bạn đạt được một mục tiêu cụ thể cho doanh nghiệp của mình, chẳng hạn như tối đa hóa số lượt nhấp, số lượt chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi. Tìm hiểu thêm bằng cách tham khảo bài viết Giới thiệu về tính năng đặt giá thầu tự động.

Giới thiệu trạng thái nhóm quảng cáo

Trạng thái nhóm quảng cáo cho biết nhóm quảng cáo của bạn có đang hoạt động hay không.

Trạng thái nhóm quảng cáo khác với trạng thái của chiến dịch, quảng cáo và từ khóa, mặc dù các trạng thái có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Nhóm quảng cáo nằm trong chiến dịch và mỗi chiến dịch có thể có một hoặc nhiều nhóm quảng cáo. Mỗi nhóm quảng cáo bao gồm các quảng cáo và từ khóa.

Ngoài phương pháp nhắm mục tiêu theo từ khóa, nhóm quảng cáo cũng có thể bao gồm Các phương pháp nhắm mục tiêu khác, chẳng hạn như nhắm mục tiêu sử dụng thông tin nhân khẩu học hoặc danh sách tiếp thị lại. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào các nhóm quảng cáo sử dụng phương pháp nhắm mục tiêu theo từ khóa.

Cấu trúc nhóm quảng cáo

Cấu trúc này có nghĩa là những thay đổi trạng thái ở cấp chiến dịch sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa trong chiến dịch đó. Thay đổi trạng thái ở cấp nhóm quảng cáo sẽ ảnh hưởng đến quảng cáo và từ khóa trong nhóm quảng cáo đó, v.v…

Ví dụ: nếu bạn tạm dừng chiến dịch, thì nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó sẽ kế thừa cùng một trạng thái bị tạm dừng (quảng cáo và từ khóa cũng vậy). Tuy nhiên, nếu bạn tạm dừng nhóm quảng cáo riêng lẻ trong chiến dịch chứa nhiều nhóm quảng cáo, thì nhóm quảng cáo đó sẽ bị tạm dừng (cùng với quảng cáo và từ khóa trong nhóm quảng cáo đó), trong khi các nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa còn lại trong chiến dịch sẽ vẫn được bật. Tìm hiểu thêm về Trạng thái chiến dịch.

Mẹo. Quảng cáo của bạn không chạy? Dưới đây là một số lý do phổ biến nhất:

 • Bạn đã hủy kích hoạt nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch “gốc” của nhóm quảng cáo bằng cách tạm dừng hoặc loại bỏ nhóm quảng cáo
 • Bạn đã hết tiền
 • Bạn chưa lập lịch để quảng cáo chạy

Tìm hiểu thêm về Lý do bạn có thể không nhìn thấy quảng cáo của mình.

Kiểm tra trạng thái nhóm quảng cáo

Cột “Trạng thái” của Nhóm quảng cáo cho bạn biết liệu nhóm quảng cáo của bạn có đang hoạt động hay không. Dựa vào trạng thái của nhóm quảng cáo, bạn có thể tìm hiểu những thông tin sau:

Nhóm quảng cáo nào của bạn bị tạm dừng, được bật hoặc ở trạng thái khác
Những thay đổi bạn cần thực hiện đối với nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch
Nhóm quảng cáo có được phê duyệt hay không là dựa trên chính sách của Google Ads.

Cách kiểm tra trạng thái nhóm quảng cáo của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Nhóm quảng cáo.
 3. Xem cột “Trạng thái” để biết trạng thái của quảng cáo.
 4. Bạn có thể nhấp vào tiêu đề “Trạng thái” để sắp xếp lại các nhóm quảng cáo của mình theo trạng thái.

Ý nghĩa của trạng thái nhóm quảng cáo

 • Đủ điều kiện: Nhóm quảng cáo này đã sẵn sàng chạy. Bạn nên kiểm tra thẻ Quảng cáo để xem có phải các lỗi vi phạm chính sách đang ngăn các quảng cáo chạy hay không.
 • Bị tạm dừng Bạn đã tạm thời chặn nhóm quảng cáo này hiển thị quảng cáo. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy. Bạn có thể tiếp tục nhóm quảng cáo bị tạm dừng để bắt đầu lại quảng cáo.
 • Đã loại bỏ Bạn đã loại bỏ nhóm quảng cáo này. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy. Bạn không thể bật lại những nhóm quảng cáo đã bị xóa.
 • Chưa hoàn chỉnh Bạn chưa thiết lập các phần cần thiết của nhóm quảng cáo này (như từ khóa hoặc quảng cáo). Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy.
 • Chiến dịch đang tạm dừng Bạn đã tạm dừng chiến dịch của nhóm quảng cáo này. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy. Bạn có thể tiếp tục chiến dịch bị tạm dừng để bắt đầu lại quảng cáo.
 • Chiến dịch bị loại bỏ Bạn đã loại bỏ chiến dịch của nhóm quảng cáo này. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy. Bạn không thể bật lại những chiến dịch đã bị xóa.
 • Chiến dịch đang tạm ngưng Nhóm quảng cáo này hiện không chạy vì số dư tài khoản trả trước của bạn đã hết. Chiến dịch của bạn và nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó sẽ tiếp tục sau khi bạn thêm tiền.
 • Chiến dịch đã kết thúc Nhóm quảng cáo này trong chiến dịch đã qua ngày kết thúc của chiến dịch. Quảng cáo của nhóm quảng cáo này hiện không chạy.
 • Chiến dịch đang chờ xử lý Bạn đã lập lịch cho chiến dịch của nhóm quảng cáo này để bắt đầu sau đó. Quảng cáo của nhóm quảng cáo chưa chạy.

Quảng cáo gốc là gì ?

Th2 16, 20212111 min read

Quảng cáo gốc sử dụng định dạng hoặc tông của trang web mà chúng hiển thị trên đó, với mục tiêu tạo ra trải nghiệm…

So khớp chính xác là gì?

Th2 16, 20212981 min read

Cài đặt từ khóa cho phép quảng cáo của bạn chỉ hiển thị khi ai đó tìm kiếm từ khóa hoặc các biến thể gần…

CPA trung bình là gì ?

Th2 15, 20212171 min read

Số tiền trung bình mà bạn đã bị tính phí cho một lượt chuyển đổi từ quảng cáo của mình. Giá mỗi hành động (CPA) trung…

Hướng dẫn & giới thiệu về quảng cáo văn bản mở rộng Google Ads

Th2 3, 20212437 min read

Gần đây, chúng tôi đã thay đổi một số tính năng của quảng cáo văn bản mở rộng giúp bạn có nhiều không gian hơn…

Chèn từ khóa là gì ?

Th2 15, 20212381 min read

Tính năng nâng cao của Google Ads tự động cập nhật văn bản quảng cáo của bạn để bao gồm một trong các từ khóa…

Vị trí là gì ?

Th2 16, 20211841 min read

Vị trí là những vị trí trên YouTube và Mạng Hiển thị mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện. Ví dụ: các trang…

Đủ điều kiện là gì ?

Th2 15, 20212181 min read

Đây là một trạng thái được cấp cho các quảng cáo mà Google vẫn đang xem xét, nhưng các quảng cáo đó có thể hiển…

Ngân sách tài khoản là gì ?

Th2 16, 20212021 min read

Tùy chọn này cho phép bạn chỉ định số tiền cố định mà bạn muốn tài khoản của mình chi tiêu trong khoảng thời gian…

Phân phối quá mức là gì ?

Th2 16, 20212022 min read

Là sự kiện thường xảy ra khi chi phí tích lũy trong một ngày nhiều hơn số tiền trong ngân sách hàng ngày trung bình…

Quảng cáo – Quảng cáo Google

Th10 6, 20222737 min read

Trạng thái quảng cáo là gì ? Mô tả liệu quảng cáo có được chấp thuận để chạy hay không và nếu chạy, thì có…

Load More
Home
Kiến Thức
Training
Menu
×