Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Tham số URL là gì ?

Tham số URL là gì ?

  • Google

Tham số URL là một cách để chuyển thông tin về lượt nhấp thông qua URL của lượt nhấp đó.

Bạn có thể chèn tham số URL vào URL của mình để URL theo dõi thông tin về lượt nhấp. Tham số URL được tạo thành từ một cặp khóa và giá trị được phân tách bằng dấu bằng (=). Các tham số này kết hợp với nhau bằng ký hiệu và (&). Tham số đầu tiên luôn xuất hiện sau dấu chấm hỏi trong URL. Ví dụ: http://example.com?product=1234&utm_source=google

Cách hoạt động của tham số URL

Có hai loại tham số URL mà bạn có thể sử dụng trong mẫu theo dõi hoặc tham số tùy chỉnh của quảng cáo:

  1. Tham số sửa đổi nội dung truyền thông tin đến trang đích và phải được đặt riêng trong URL cuối cùng. Ví dụ: http://example.com?productid=1234 sẽ đưa một người đến thẳng trang của sản phẩm 1234 trên trang web của bạn.
  2. Tham số theo dõi truyền thông tin về lượt nhấp cho tài khoản, chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của bạn trong mẫu theo dõi. Có hai loại tham số theo dõi:
    • Tham số tùy chỉnh thể hiện giá trị do nhà quảng cáo xác định có thể được đặt trong mẫu theo dõi. Ví dụ: bạn có thể xác định {_campaign}=branding hoặc {_campaign}=leads trong các tham số tùy chỉnh của chiến dịch và đặt mẫu theo dõi tài khoản của mình thành {lpurl}? source_campaign={_campaign} Tìm hiểu thêm về cách tạo tham số tùy chỉnh cho tính năng theo dõi nâng cao
    • Tham số ValueTrack thể hiện giá trị trong tham số URL (ví dụ: {network}” trong tham số URL “network={network}”). Tham số {network} sẽ ghi lại mạng nơi lượt nhấp bắt nguồn (Mạng Tìm kiếm hoặcMạng Hiển thị ) trong URL trang đích của quảng cáo. Tìm hiểu thêm về tham số ValueTrack

Tham số URL có neo và phân đoạn AJAX

Cho dù bạn đang sử dụng URL cuối cùng, mẫu theo dõi hay các tham số URL khác để theo dõi, thì hãy lưu ý đến các neo tác động (#) và phân đoạn AJAX (#!) có trên URL. Nếu bạn sử dụng một neo hoặc phân đoạn AJAX trong URL cuối cùng và mẫu theo dõi gắn thêm tham số vào cuối URL cuối cùng, thì bạn phải đặt tất cả các tham số theo dõi vào URL cuối cùng. Các tham số này nên bắt đầu bằng thẻ {ignore} trong URL cuối cùng. Mỗi khi bạn sử dụng tham số {ignore} trong URL cuối cùng có chứa # hoặc #! trong khi thu thập thông tin, thì Google Ads sẽ coi mọi nội dung ở giữa tham số {ignore} và # hoặc #! là thông tin theo dõi.

Lượng tìm kiếm thấp là gì ?

Th2 16, 20211583 min read

Trạng thái áp dụng cho từ khóa có rất ít hoặc không có lịch sử tìm kiếm trên Google. Lưu ý quan trọng: Từ khóa sẽ…

Người quản lý thanh toán là gì ?

Th2 16, 20212312 min read

Người quản lý thanh toán là tài khoản người quản lý kiểm soát thông tin thanh toán lập hóa đơn hàng tháng mà các tài…

URL đích là gì ?

Th2 16, 20211871 min read

Địa chỉ URL của trang trong trang web của bạn mà mọi người tiếp cận khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn. Tên miền…

Ngưỡng xếp hạng quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20211513 min read

Ngưỡng xếp hạng quảng cáo là giá khởi điểm cho quảng cáo của bạn. Nếu giá thầu của bạn thấp hơn ngưỡng này, quảng cáo…

Tiếp thị lại là gì ?

Th2 16, 20211601 min read

Tiếp thị lại là một tính năng cho phép bạn tùy chỉnh chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh cho những người trước đây…

Hồ sơ thanh toán là gì ?

Th2 16, 20211741 min read

Hồ sơ thanh toán (trước đây là “khách hàng thanh toán”) lưu trữ thông tin về cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm pháp…

Tương tác là gì ?

Th2 16, 20211391 min read

Hành động chính của người dùng được liên kết với một định dạng quảng cáo—lần nhấp và vuốt đối với quảng cáo văn bản và…

Tìm quảng cáo đầu tiên của bạn & khắc phục sự cố với trình duyệt của bạn

Th2 3, 20211953 min read

Sau khi bạn đã tạo các quảng cáo của mình, điều quan trọng là phải đảm bảo các quảng cáo này thực sự xuất hiện…

Analytics là gì ?

Th2 15, 20211661 min read

Một sản phẩm miễn phí của Google cung cấp báo cáo chuyên sâu về cách mọi người sử dụng trang web của bạn. Bạn có…

Báo cáo cụm từ tìm kiếm là gì ?

Th2 15, 20211421 min read

Danh sách các cụm từ tìm kiếm mà một số lượng lớn người dùng đã sử dụng trước khi nhìn thấy quảng cáo của bạn. Hãy…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×