Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Tệp dữ liệu khách hàng là gì ?

Tệp dữ liệu khách hàng là gì ?

  • Google

Tệp dữ liệu khách hàng là tệp được tải lên Google Ads chứa dữ liệu về khách hàng của bạn.

Bị từ chối là gì ?

Th2 15, 20211301 min read

Quảng cáo bị từ chối sẽ không hiển thị do vi phạm chính sách quảng cáo của Google Ads. Hãy tìm hiểu lý do quảng…

Thuật ngữ – Quảng cáo Google

Th10 5, 20223157 min read

Table of Contents[Open][Close]So khớp chính xác là gì?Trạng thái gia đình là gì ?Điểm tối ưu hóa là gì ?Video ngắn và dài là gì…

Hồ sơ thanh toán là gì ?

Th2 16, 20211441 min read

Hồ sơ thanh toán (trước đây là “khách hàng thanh toán”) lưu trữ thông tin về cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm pháp…

Giá thầu – Quảng cáo Google

Th10 5, 20222408 min read

Giá thầu CPC tối đa là gì ? Giá thầu mà bạn đặt dùng để xác định số tiền cao nhất bạn có thể trả…

Địa chỉ IP là gì ?

Th2 15, 20211301 min read

Số duy nhất được gán cho mỗi máy tính hoặc thiết bị khác kết nối Internet. Địa chỉ Giao thức internet (IP) được Nhà cung…

ID khách hàng là gì ?

Th2 16, 20211691 min read

Một số duy nhất được chỉ định cho mỗi tài khoản Google Ads, bao gồm tài khoản người quản lý Google Ads. ID khách hàng…

Quảng cáo mua sắm sản phẩm là gì ?

Th2 16, 20211371 min read

Loại quảng cáo có thông tin về sản phẩm, chẳng hạn như hình ảnh, tiêu đề, giá và liên kết đến cửa hàng của bạn.…

Bị giới hạn bởi ngân sách là gì ?

Th2 15, 20212432 min read

Trạng thái chiến dịch hiển thị khi ngân sách hàng ngày trung bình của bạn thấp hơn số tiền đề xuất. Khi điều này xảy…

Gửi thông tin thanh toán Google Ads

Th2 3, 20211994 min read

Để bắt đầu và chạy quảng cáo, hãy bắt đầu bằng cách gửi thông tin thanh toán của bạn. Bạn có thể có một số…

Ít dữ liệu là gì ?

Th2 16, 20211551 min read

Biểu đồ hoặc thống kê hiển thị cảnh báo “ít dữ liệu” hoặc “dữ liệu hạn chế” có thể không phản ánh đầy đủ hiệu…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×