Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Tệp dữ liệu khách hàng là gì ?

Tệp dữ liệu khách hàng là gì ?

  • Google

Tệp dữ liệu khách hàng là tệp được tải lên Google Ads chứa dữ liệu về khách hàng của bạn.

Home
News
Thịnh hành
Trends