Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Tệp CSV là gì ?

Tệp CSV là gì ?

  • Google

Tệp CSV (giá trị được phân cách bằng dấu phẩy) là một tệp văn bản có định dạng cụ thể cho phép dữ liệu được lưu ở định dạng có cấu trúc bảng.

Home
News
Thịnh hành
Trends