Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Tên miền phụ là gì ?

Tên miền phụ là gì ?

  • Google

Tập hợp con của một tên miền lớn hơn được sử dụng để tổ chức một trang web hiện có thành một URL trang khác.

Tên miền phụ thường nằm ở đầu URL. Ví dụ: “support.google.com” là tên miền phụ của “google.com”. 

Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư là gì ?

Th2 15, 2021921 min read

Một chiến lược giá thầu tự động, định hướng mục tiêu nhóm nhiều chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa lại với nhau. Chiến…

Biến thể gần giống của từ khóa là gì ?

Th2 15, 20211441 min read

Các biến thể gần giống cho phép từ khóa so khớp với các cụm từ tìm kiếm tương tự nhưng không giống hệt với từ…

ID người dùng là gì ?

Th2 16, 2021611 min read

ID người dùng là giá trị nhận dạng khách hàng duy nhất mà nhà quảng cáo chọn để nhận dạng người dùng truy cập trang…

Chiến dịch là gì ?

Th2 15, 20211071 min read

Tập hợp các nhóm quảng cáo (quảng cáo, từ khóa và giá thầu) chia sẻ ngân sách, nhắm mục tiêu theo vị trí và các cài đặt…

Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google (GCLID) là gì ?

Th2 16, 20214211 min read

Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google (GCLID) là một thông số được đưa vào trong URL khi có lượt nhấp quảng cáo, để…

Mạng – Quảng cáo Google

Th10 7, 20221561 min read

Mạng hiển thị là gì ? Các trang web trên Mạng hiển thị tiếp cận hơn 90% người dùng Internet trên toàn thế giới*. Với…

Giá thầu ước tính cho vị trí đầu tiên là gì ?

Th2 16, 20211001 min read

Giá thầu mà có thể bạn cần phải đặt để quảng cáo xuất hiện ở vị trí quảng cáo đầu tiên. Con số này là…

Giờ Thái Bình Dương (PST hoặc PDT) là gì ?

Th2 16, 20212411 min read

Múi giờ Hoa Kỳ cho các trụ sở chính của Google tại Mountain View, California. Tài khoản của bạn sẽ sử dụng múi giờ này…

Giới thiệu về Chế độ thông minh và Chế độ chuyên gia Google Ads

Th2 3, 20211053 min read

Chế độ thông minh và Chế độ chuyên gia sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm Google Ads hơi khác nhau. Chế độ thông minh…

Trạng thái quảng cáo là gì ?

Th2 16, 2021991 min read

Mô tả liệu quảng cáo có được chấp thuận để chạy hay không và nếu chạy, thì có bất kỳ hạn chế chính sách nào…

Load More
Home
News
Thịnh hành
Menu
×