Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Tên miền phụ là gì ?

Tên miền phụ là gì ?

  • Google

Tập hợp con của một tên miền lớn hơn được sử dụng để tổ chức một trang web hiện có thành một URL trang khác.

Tên miền phụ thường nằm ở đầu URL. Ví dụ: “support.google.com” là tên miền phụ của “google.com”. 

Home
News
Thịnh hành
Trends