Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Tên miền là gì ?

Tên miền là gì ?

  • Google

Phần cốt lõi của URL trang web (địa chỉ Internet của trang web). Trong URL “www.google.com/ads”, tên miền là “google.com”.

  • Tên miền thường được tạo thành từ hai phần: tên (như “google”) và loại (như “.com”) kết hợp để tạo thành tên miền như “google.com”. Tên miền có thể sử dụng các loại ngành, chẳng hạn như .edu và .gov, loại quốc gia, chẳng hạn như .fr hay .jp hoặc kết hợp cả hai.
  • Có thể có nhiều trang hoặc trang web trong một tên miền. Ví dụ: tất cả trang web sau đây chia sẻ tên miền “google.com.vn:”
          www.google.com.vn
          www.google.com.vn/ads
          support.google.com.vn/google-ads
  • Google Ads có một số chính sách liên quan đến URL và tên miền mà bạn bao gồm trong quảng cáo của mình. Ví dụ: tất cả các quảng cáo trong một nhóm quảng cáo cụ thể cần phải sử dụng cùng tên miền trong URL hiển thị của chúng.

Bảng thống kê là gì ?

Th2 15, 20211601 min read

Biểu đồ có thể tùy chỉnh trong tài khoản Google Ads của bạn hiển thị dữ liệu hiệu suất chi tiết. Sử dụng bảng để…

Địa chỉ IP là gì ?

Th2 15, 20211801 min read

Số duy nhất được gán cho mỗi máy tính hoặc thiết bị khác kết nối Internet. Địa chỉ Giao thức internet (IP) được Nhà cung…

Vị trí quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20212192 min read

Thứ tự mà quảng cáo của bạn xuất hiện trên trang có liên quan đến các quảng cáo khác. Ví dụ: vị trí quảng cáo…

Quản lý thời gian và tài khoản Google Ads của bạn

Th2 2, 20212262 min read

Khi quảng cáo bằng Google Ads, bạn đang đầu tư tài chính vào doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, không phải chỉ cần dùng tiền…

ID thiết bị di động là gì ?

Th2 16, 20211871 min read

ID thiết bị di động là giá trị nhận dạng khách hàng duy nhất được sử dụng để phân biệt một thiết bị di động.…

Giờ Thái Bình Dương (PST hoặc PDT) là gì ?

Th2 16, 20213971 min read

Múi giờ Hoa Kỳ cho các trụ sở chính của Google tại Mountain View, California. Tài khoản của bạn sẽ sử dụng múi giờ này…

Phân phối quá mức là gì ?

Th2 16, 20212022 min read

Là sự kiện thường xảy ra khi chi phí tích lũy trong một ngày nhiều hơn số tiền trong ngân sách hàng ngày trung bình…

Cách sử dụng tiện ích quảng cáo Google Ads

Th2 1, 20211641 min read

Sử dụng phần mở rộng quảng cáo để cải thiện sự hiện diện của bạn. Tiện ích có thể hiển thị những điểm độc đáo…

Thứ hạng quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20211622 min read

Giá trị được sử dụng để xác định vị trí quảng cáo của bạn (nơi quảng cáo xuất hiện trên trang so với các quảng…

Quảng cáo văn bản là gì ?

Th2 16, 20213571 min read

Quảng cáo văn bản là hình thức truyền thông tiếp thị nhà quảng cáo có thể sử dụng để quảng cáo sản phẩm hoặc dịch…

Load More
Home
Kiến Thức
Training
Menu
×