Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Tần suất là gì ?

Tần suất là gì ?

  • Google

Số lần tối thiểu một người dùng đã xem quảng cáo của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu muốn giới hạn số lần quảng cáo hiển thị hình ảnh hoặc quảng cáo video xuất hiện cho người dùng, bạn có thể đặt giới hạn tần suất.

Home
News
Thịnh hành
Trends