Thiết kế web SEO & Thương hiệu

Thiết kế & SEO website:  Mục tiêu thiết kế website phải phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh. Kỹ thuật thiết kế website SEO, hình ảnh, banner, màu sắc, chỉnh sửa code. Sử dụng mã nguồn mở WordPress, ngôn ngữ lập trình PHP, lập trình theo hướng đối tượng và cấu trúc, …
Đọc tiếp Thiết kế web SEO & Thương hiệu