Thẻ meta mô tả là gì? Khi nào không nên dùng và những điều nên tránh?

Thẻ meta mô tả quan trọng bởi vì Google có thể sử dụng thẻ dưới dạng đoạn trích cho các trang của bạn. Xin lưu ý rằng Google nói “có thể” bởi vì Google có thể chọn sử dụng một phần thích hợp của văn bản hiển thị trên trang của bạn nếu phần đó …
Đọc tiếp Thẻ meta mô tả là gì? Khi nào không nên dùng và những điều nên tránh?