[Quảng cáo Google] Chiến dịch Mua sắm – Google Shopping

Nếu là nhà bán lẻ, bạn có thể sử dụng Chiến dịch mua sắm để quảng cáo hàng hóa trực tuyến cũng như tại địa phương, tăng lưu lượng truy cập vào trang web hoặc lượt ghé qua cửa hàng địa phương và tìm khách hàng tiềm năng có chất lượng hơn. [QUẢNG CÁO GOOGLE] Chiến dịch Mua …
Đọc tiếp [Quảng cáo Google] Chiến dịch Mua sắm – Google Shopping