Thiết lập nhóm quảng cáo Google Ads

Nhóm quảng cáo chứa một hoặc nhiều quảng cáo nhắm mục tiêu một tập hợp các từ khóa được chia sẻ. Hiểu cách bạn có thể sử dụng nhóm quảng cáo để tổ chức quảng cáo và từ khóa của mình và có được thực tiễn tốt nhất để thiết lập nhóm quảng cáo của …
Đọc tiếp Thiết lập nhóm quảng cáo Google Ads

Thay đổi loại chiến dịch Google Ads của bạn

Sau khi tạo một chiến dịch, bạn không thể thay đổi chiến dịch đó thành loại chiến dịch mới. Nếu bạn muốn điều chỉnh vị trí mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện, hãy tạo một chiến dịch mới và sử dụng loại chiến dịch khác cho chiến dịch đó. Đối với chiến …
Đọc tiếp Thay đổi loại chiến dịch Google Ads của bạn

Giới thiệu về các loại chiến dịch Google Ads

Quảng cáo với Google Ads bắt đầu bằng việc tạo chiến dịch. Loại chiến dịch bạn chọn để tạo nên dựa trên mục tiêu quảng cáo của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn hiển thị quảng cáo trên Google.com.vn để có được nhiều khách truy cập hơn đến trang web của mình, bạn nên chọn …
Đọc tiếp Giới thiệu về các loại chiến dịch Google Ads

Thiết lập chiến dịch Goolge Ads để thành công

Có một số cách để cải thiện hiệu quả hoạt động của chiến dịch quảng cáo vừa mới tạo. Bài viết này sẽ cung cấp các mẹo để đảm bảo rằng bạn đã chọn các tùy chọn cài đặt phù hợp để tạo nên một chiến dịch thành công. Thiết lập tính năng theo dõi …
Đọc tiếp Thiết lập chiến dịch Goolge Ads để thành công

Tạo chiến dịch Google Ads

Chiến dịch cho phép bạn quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình trên mạng lưới rộng lớn của Google (gồm các trang kết quả tìm kiếm, trang web, video, ứng dụng dành cho thiết bị di động, bản đồ, trang thông tin mua sắm và nhiều nơi khác). Bạn sẽ chọn loại …
Đọc tiếp Tạo chiến dịch Google Ads

Làm quen với tài khoản Google Ads của bạn

Tab Công cụ Tab Công cụ cung cấp liên kết trực tiếp đến nhiều công cụ tài khoản Google Ads khác nhau. Sử dụng những công cụ này để theo dõi và thực hiện các thay đổi đối với tài khoản, quảng cáo, nhóm quảng cáo và từ khóa của bạn. Dưới đây là phần …
Đọc tiếp Làm quen với tài khoản Google Ads của bạn

Tìm quảng cáo đầu tiên của bạn & khắc phục sự cố với trình duyệt của bạn

Sau khi bạn đã tạo các quảng cáo của mình, điều quan trọng là phải đảm bảo các quảng cáo này thực sự xuất hiện cho khách hàng. Bạn có thể sử dụng công cụ Xem trước và chẩn đoán quảng cáo hoặc kiểm tra số liệu thống kê trong tài khoản của mình để …
Đọc tiếp Tìm quảng cáo đầu tiên của bạn & khắc phục sự cố với trình duyệt của bạn

Gửi thông tin thanh toán Google Ads

Để bắt đầu và chạy quảng cáo, hãy bắt đầu bằng cách gửi thông tin thanh toán của bạn. Bạn có thể có một số cách để thanh toán cho Google Ads, tùy thuộc vào đơn vị tiền tệ của bạn và quốc gia nơi bạn đăng ký doanh nghiệp. Xem các tùy chọn khả …
Đọc tiếp Gửi thông tin thanh toán Google Ads