[Quảng cáo Google] Chiến dịch trên Mạng tìm kiếm

Mạng Tìm kiếm của Google là một nhóm các trang web và ứng dụng liên quan đến lượt tìm kiếm mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên đó. Khi bạn quảng cáo trên Mạng Tìm kiếm của Google, quảng cáo của bạn có thể hiển thị gần kết quả tìm kiếm khi có …
Đọc tiếp [Quảng cáo Google] Chiến dịch trên Mạng tìm kiếm