Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » So khớp chính xác là gì?

So khớp chính xác là gì?

  • Google

Cài đặt từ khóa cho phép quảng cáo của bạn chỉ hiển thị khi ai đó tìm kiếm từ khóa hoặc các biến thể gần giống của từ khóa của bạn. Các biến thể gần giống có thể bao gồm:

  • Lỗi chính tả
  • Các dạng số ít hoặc số nhiều
  • Từ nối dài (ví dụ: sàn và sàn nhà)
  • Từ viết tắt
  • Dấu
  • Từ được sắp xếp lại có cùng nghĩa (ví dụ: [nam giới giày] và [giày nam giới])
  • Bổ sung hoặc loại bỏ các từ chức năng. Từ chức năng là các giới từ (như  hoặc tới), liên từ (như cho hoặc nhưng), mạo từ (như cái hoặc chiếc) và các từ khác không ảnh hưởng đến mục đích của tìm kiếm. Ví dụ: [giày cho nam] là biến thể gần giống của [giày nam] với từ chức năng “cho” đã được loại bỏ.

Tùy chọn so khớp từ khóa là gì ?

Th2 16, 20212051 min read

Cài đặt cho mỗi từ khóa giúp kiểm soát từ khóa cần phải so khớp chặt chẽ như thế nào với cụm từ tìm kiếm…

Số lượt hiển thị đủ điều kiện của Quảng cáo khách sạn là gì ?

Th2 16, 20211031 min read

Tổng số cơ hội mà Quảng cáo khách sạn của bạn đủ điều kiện để hiển thị (tức là được tham gia phiên đấu giá)…

Giá – Quảng cáo Google

Th10 7, 20223002 min read

Phiên đấu giá là gì ? Quá trình xảy ra với mỗi tìm kiếm của Google để quyết định xem quảng cáo nào sẽ xuất…

Hành động chuyển đổi là gì ?

Th2 16, 2021841 min read

Một hành động cụ thể của khách hàng mà bạn đã xác định là có giá trị cho doanh nghiệp của mình, chẳng hạn như…

Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google (GCLID) là gì ?

Th2 16, 20215861 min read

Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google (GCLID) là một thông số được đưa vào trong URL khi có lượt nhấp quảng cáo, để…

Đối sánh cụm từ phủ định là gì ?

Th2 15, 20211421 min read

Cài đặt từ khóa cho phép bạn loại trừ quảng cáo cho những tìm kiếm bao gồm cụm từ chính xác đó. Tìm kiếm có…

Giá mỗi lần xem (CPV) là gì ?

Th2 16, 20211181 min read

Phương pháp đặt giá thầu dành cho chiến dịch video, trong đó bạn trả tiền cho mỗi lượt xem. Một lượt xem được tính khi…

Thanh toán tự động là gì ?

Th2 16, 20211562 min read

Thanh toán tự động là một tùy chọn cài đặt thanh toán trong Google Ads. Khi sử dụng tùy chọn cài đặt này, trước tiên…

Giới thiệu các chỉ số về vị trí hàng đầu và vị trí đầu tiên là gì ?

Th2 16, 20211595 min read

Chỉ số vị trí hàng đầu và vị trí đầu tiên là một bộ các chỉ số về độ nổi bật. Các chỉ số về độ…

Chiến lược giá thầu tự động là gì ?

Th2 15, 20211582 min read

Một chiến lược giá thầu tự động đặt giá thầu cho quảng cáo của bạn dựa trên khả năng mang lại nhấp chuột hoặc chuyển…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×