Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Số D-U-N-S là gì ?

Số D-U-N-S là gì ?

  • Google

Số có chín chữ số xác định các doanh nghiệp trên toàn thế giới, được gọi là Hệ thống mã số dữ liệu toàn cầu.

  • Nếu bạn đăng ký cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng, chúng tôi sẽ yêu cầu số D-U-N-S của bạn. Số này không bắt buộc áp dụng, nhưng số này giúp nhóm Lập hóa đơn và Thanh toán của chúng tôi đánh giá đơn đăng ký của bạn.
  • D-U-N-S là hệ thống được công nhận toàn cầu, được phát triển bởi Dun & Bradstreet (D&B), sẽ chỉ định một số nhận dạng duy nhất cho các doanh nghiệp.
  • Bạn có thể tìm thấy số này hoặc đăng ký một số miễn phí bằng cách truy cập vào trang web của D&B tại www.dnb.com.

Giá thầu ước tính cho vị trí đầu tiên là gì ?

Th2 16, 20211751 min read

Giá thầu mà có thể bạn cần phải đặt để quảng cáo xuất hiện ở vị trí quảng cáo đầu tiên. Con số này là…

Vị trí quảng cáo có thể xuất hiện

Th2 3, 20212294 min read

Khi bạn quảng cáo thông qua Google Ads, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện ở nhiều vị trí trên web, tùy thuộc vào…

Định dạng quảng cáo là gì ?

Th2 15, 20211542 min read

Các cải tiến hình ảnh đối với quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm hiển thị nổi bật hơn thông tin về doanh nghiệp…

Làm quen với tài khoản Google Ads của bạn

Th2 3, 20212317 min read

Tab Công cụ Tab Công cụ cung cấp liên kết trực tiếp đến nhiều công cụ tài khoản Google Ads khác nhau. Sử dụng những…

Công cụ lập kế hoạch từ khóa là gì ?

Th2 15, 20212401 min read

Công cụ lập kế hoạch từ khóa là công cụ cung cấp ý tưởng từ khóa và ước tính lưu lượng truy cập để giúp…

Thuật toán SHA256 là gì ?

Th2 16, 20211501 min read

SHA256 là viết tắt của Secure Hash Algorithm 256-bit (Thuật toán băm bảo mật 256 bit) và được sử dụng để bảo mật bằng mật…

Trang chuyển đổi là gì ?

Th2 16, 20211971 min read

Trang trên trang web của bạn mà mọi người tiếp cận sau khi thực hiện hành động có giá trị, như trang xác nhận mua…

Chi phí trung bình cho mỗi lượt nhấp (CPC trung bình) là gì ?

Th2 15, 20211842 min read

Số tiền trung bình mà bạn phải trả cho một lượt nhấp vào quảng cáo của mình. Chi phí trung bình cho mỗi lượt nhấp…

Google Adsense cần biết

Th4 25, 20201104 min read

01 – Đầu tiên là địa chỉ IPĐây là quan điểm được công nhận bởi tất cả mọi người và cộng đồng Adsense. Vì đây…

Trạng thái gia đình là gì ?

Th2 16, 20211662 min read

Đây là trạng thái được đặt cho tất cả quảng cáo để cho biết quảng cáo và trang web thích hợp cho đối tượng nào.…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×