Chuyển tới nội dung
Giảm giá!

Quảng cáo YouTube

499.000

  • Mục tiêu thiết lập quảng cáo YouTube với chi phí thấp nhất để đạt hiệu quả bán hàng tối ưu nhất.
  • Sử dụng các chiến thuật vị trí, bán kính, thiết bị, lập lịch & kết hợp hành vi tâm lý khách hàng để đạt hiệu quả cao kinh doanh.
Add to Wishlist Browse Wishlist

Thiết lập & hướng dẫn quản lý quảng cáo YouTube:

  • Quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua
  • Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua
  • Quảng cáo khám phá video
  • Quảng cáo đệm
  • Quảng cáo ngoài luồng phát
  • Quảng cáo trên trang đầu

Ôtô

Home
Kiến Thức
Training
Menu
×