Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Principles of MARKETING » Thuật ngữ Marketing » Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) (Customer relationship management (CRM)) là gì?

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) (Customer relationship management (CRM)) là gì?

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là gì?

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là “Quản lý thông tin chi tiết về khách hàng cá nhân và quản lý cẩn thận các điểm tiếp xúc của khách hàng để tối đa hóa lòng trung thành của khách hàng.

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) tiếng anh là gì?

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) tiếng anh là Customer relationship management (CRM)

Customer relationship management (CRM)

Managing detailed information about individual customers and carefully managing customer touch points to maximize customer loyalty.

Chế độ xem toàn bộ kênh (Whole-channel view) là gì?

Chế độ xem toàn bộ kênh là gì? Chế độ xem toàn bộ kênh là “Thiết kế các kênh quốc tế có tính đến toàn…

Định giá khu vực (Zone pricing ) là gì?

Định giá khu vực là gì? Định giá khu vực là “Định giá trong đó công ty thiết lập hai hoặc nhiều vùng. Tất cả…

Ảnh hưởng truyền miệng (Word-of-mouth influence) là gì?

Ảnh hưởng truyền miệng là gì? Ảnh hưởng truyền miệng là “Tác động của lời nói cá nhân và lời giới thiệu của bạn bè,…

Bán buôn (Wholesaling) là gì?

Bán buôn là gì? Bán buôn là “Tất cả các hoạt động liên quan đến việc bán hàng hóa và dịch vụ cho những người…

Người bán buôn (Wholesaler) là gì?

Người bán buôn là gì? Người bán buôn là “Một công ty tham gia chủ yếu vào các hoạt động bán buôn.” Người bán buôn…

Câu lạc bộ nhà kho (Warehouse club) là gì?

Câu lạc bộ nhà kho là gì? Câu lạc bộ nhà kho là “Một nhà bán lẻ giảm giá bán một số lượng hạn chế…

Load More ↓
Home
News
Thịnh hành
Menu
×