Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Principles of MARKETING » Thuật ngữ Marketing » Quản lý lực lượng bán hàng (Sales force management ) là gì?

Quản lý lực lượng bán hàng (Sales force management ) là gì?

Quản lý lực lượng bán hàng là gì?

Quản lý lực lượng bán hàng là “Phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát các hoạt động của lực lượng bán hàng.

Quản lý lực lượng bán hàng tiếng anh là gì?

Quản lý lực lượng bán hàng tiếng anh là Sales force management

Sales force management

Analyzing, planning, implementing, and controlling sales force activities.

Chế độ xem toàn bộ kênh (Whole-channel view) là gì?

Chế độ xem toàn bộ kênh là gì? Chế độ xem toàn bộ kênh là “Thiết kế các kênh quốc tế có tính đến toàn…

Định giá khu vực (Zone pricing ) là gì?

Định giá khu vực là gì? Định giá khu vực là “Định giá trong đó công ty thiết lập hai hoặc nhiều vùng. Tất cả…

Ảnh hưởng truyền miệng (Word-of-mouth influence) là gì?

Ảnh hưởng truyền miệng là gì? Ảnh hưởng truyền miệng là “Tác động của lời nói cá nhân và lời giới thiệu của bạn bè,…

Bán buôn (Wholesaling) là gì?

Bán buôn là gì? Bán buôn là “Tất cả các hoạt động liên quan đến việc bán hàng hóa và dịch vụ cho những người…

Người bán buôn (Wholesaler) là gì?

Người bán buôn là gì? Người bán buôn là “Một công ty tham gia chủ yếu vào các hoạt động bán buôn.” Người bán buôn…

Câu lạc bộ nhà kho (Warehouse club) là gì?

Câu lạc bộ nhà kho là gì? Câu lạc bộ nhà kho là “Một nhà bán lẻ giảm giá bán một số lượng hạn chế…

Load More ↓
Home
News
Thịnh hành
Menu
×