Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Phân đoạn là gì ?

Phân đoạn là gì ?

  • Google

Danh mục (như loại quảng cáo hoặc ngày trong tuần) mà bạn có thể thêm vào các bảng và biểu đồ của chiến dịch để tổ chức dữ liệu hiệu suất của bạn xung quanh tiêu chí đó.

  • Bạn có thể thêm các phân đoạn “Thiết bị” và “Ngày trong tuần” để biết những ngày khách hàng có nhiều khả năng nhìn thấy quảng cáo của bạn trên thiết bị di động hơn.
  • Sử dụng phân đoạn thời gian (chẳng hạn như giờ trong ngày hoặc các tháng cụ thể) để tách biệt các thay đổi trong hiệu suất của bạn. Ví dụ: nếu bạn phân đoạn dữ liệu theo ngày trong tuần và thấy rằng hiệu suất quảng cáo của mình khác nhau đáng kể vào các ngày thứ Bảy, bạn có thể sửa đổi giá thầu cho tài khoản để thay đổi hành vi của người dùng.
  • Tùy chọn phân đoạn có sẵn tùy thuộc vào việc bạn đang xem bảng từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo hay chiến dịch của mình.

Lưu ý

Các cột có thể không hiển thị giá trị khi bạn áp dụng phân đoạn không tương thích. Ví dụ: các phân đoạn dựa trên dữ liệu chuyển đổi như “Hành động chuyển đổi” và “Độ trễ chuyển đổi” chỉ hoạt động với các cột có liên quan đến dữ liệu chuyển đổi như Số lượt chuyển đổi, Tất cả lượt chuyển đổi và Giá trị chuyển đổi. Do đó, các cột khác như Số lần nhấp, Số lần hiển thị và Chi phí sẽ hiển thị giá trị trống “–” khi áp dụng phân đoạn dựa trên dữ liệu chuyển đổi.

Liên kết sâu là gì ?

Th2 16, 20211441 min read

Một loại URL đích trong quảng cáo đưa mọi người đến trang cụ thể trong ứng dụng. Đối với quảng cáo trên web, bạn có…

Chiến lược giá thầu tự động là gì ?

Th2 15, 20211822 min read

Một chiến lược giá thầu tự động đặt giá thầu cho quảng cáo của bạn dựa trên khả năng mang lại nhấp chuột hoặc chuyển…

Tần suất là gì ?

Th2 16, 20211581 min read

Số lần tối thiểu một người dùng đã xem quảng cáo của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu muốn giới hạn số…

Mạng tìm kiếm là gì ?

Th2 16, 20214301 min read

Một nhóm các trang web có liên quan đến hoạt động tìm kiếm. Quảng cáo và trang thông tin miễn phí về sản phẩm của…

Nhà xuất bản video là gì ?

Th2 16, 20211481 min read

Trang web hiển thị nội dung video trực tuyến và thường tập trung mạnh vào nội dung video và chia sẻ video. Trang web của…

Tệp dữ liệu khách hàng là gì ?

Th2 16, 20211601 min read

Tệp dữ liệu khách hàng là tệp được tải lên Google Ads chứa dữ liệu về khách hàng của bạn.

Lần hiển thị là gì ?

Th2 16, 20212001 min read

Tần suất quảng cáo của bạn được hiển thị. Một lần hiển thị được tính mỗi khi quảng cáo của bạn được hiển thị trên…

Dữ liệu khách hàng là gì ?

Th2 16, 20211521 min read

Dữ liệu khách hàng là thông tin khách hàng mà bạn đã thu thập được với tư cách bên thứ nhất—ví dụ: thông tin mà…

Được chấp thuận là gì ?

Th2 16, 20211651 min read

Trạng thái được cấp cho những quảng cáo đã được xem xét và có thể chạy. Để được chấp thuận, quảng cáo phải tuân thủ chính…

Cần phân biệt chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo Google Ads

Th2 14, 20215056 min read

Chiến dịch Tập hợp các nhóm quảng cáo (quảng cáo, từ khóa và giá thầu) chia sẻ ngân sách, nhắm mục tiêu theo vị trí và các…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×