Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Phạm vi tiếp cận đúng mục tiêu là gì ?

Phạm vi tiếp cận đúng mục tiêu là gì ?

  • Google

Số người trong nhóm đối tượng mục tiêu đã xác định của chiến dịch mà bạn dự kiến sẽ tiếp cận. Phạm vi tiếp cận đúng mục tiêu dựa trên độ tuổi, giới tính và vị trí địa lý của đối tượng mục tiêu.

Phạm vi tiếp cận đúng mục tiêu là số người tuyệt đối trong nhóm đối tượng mục tiêu đang được chiến dịch tiếp cận, trong khi tỷ lệ tiếp cận đúng mục tiêu là tỷ lệ phần trăm của nhóm đối tượng nhân khẩu học (dựa trên số liệu điều tra dân số) mà chiến dịch đang tiếp cận. Bạn có thể tính toán phần trăm phạm vi tiếp cận đúng mục tiêu bằng cách chia phạm vi tiếp cận đúng mục tiêu nhóm nhân khẩu học cho số lượng đối tượng đúng mục tiêu trong nhóm nhân khẩu học đó.

Ví dụ

Giả sử quảng cáo của bạn đã tiếp cận tổng cộng 5 triệu người ở Texas trong tổng số khoảng 30 triệu người sống ở Texas. Phần trăm phạm vi tiếp cận đúng mục tiêu của bạn sẽ là 16,7%.

Ước tính giá thầu đầu trang là gì ?

Th2 16, 20212181 min read

Giá thầu mà bạn có thể cần phải đặt để quảng cáo của bạn được hiển thị trong số các quảng cáo ở đầu trang…

Ngày cuối cùng là gì ?

Th2 16, 2021951 min read

Đây là cài đặt xác định thời gian bạn muốn chạy quảng cáo trong chiến dịch của mình. Khi đến ngày kết thúc của chiến…

Vị trí là gì ?

Th2 16, 20211521 min read

Vị trí là những vị trí trên YouTube và Mạng Hiển thị mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện. Ví dụ: các trang…

Ít dữ liệu là gì ?

Th2 16, 20211551 min read

Biểu đồ hoặc thống kê hiển thị cảnh báo “ít dữ liệu” hoặc “dữ liệu hạn chế” có thể không phản ánh đầy đủ hiệu…

Tên miền là gì ?

Th2 16, 20211211 min read

Phần cốt lõi của URL trang web (địa chỉ Internet của trang web). Trong URL “www.google.com/ads”, tên miền là “google.com”. Tên miền thường được tạo…

Lần hiển thị là gì ?

Th2 16, 20211721 min read

Tần suất quảng cáo của bạn được hiển thị. Một lần hiển thị được tính mỗi khi quảng cáo của bạn được hiển thị trên…

Mạng hiển thị là gì ?

Th2 16, 20211501 min read

Một nhóm gồm hơn 2 triệu trang web, video và ứng dụng mà quảng cáo Google Ads của bạn có thể xuất hiện. Các trang…

Nhà xuất bản video là gì ?

Th2 16, 20211211 min read

Trang web hiển thị nội dung video trực tuyến và thường tập trung mạnh vào nội dung video và chia sẻ video. Trang web của…

Tối ưu hóa nội dung bài viết trên web theo tiêu chuẩn Google

Th1 21, 20212529 min read

Bạn phải nắm được cung và cầu, trang web phải hữu ích và thú vị. Tin đồn tự nhiên hoặc truyền miệng sẽ giúp xây…

Quảng cáo – Quảng cáo Google

Th10 6, 20222437 min read

Trạng thái quảng cáo là gì ? Mô tả liệu quảng cáo có được chấp thuận để chạy hay không và nếu chạy, thì có…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×