Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Nhóm chiến dịch là gì ?

Nhóm chiến dịch là gì ?

  • Google

Một nhóm chiến dịch có chung chỉ báo hiệu suất chính. Nhóm chiến dịch giúp bạn theo dõi hiệu suất chung của nhiều chiến dịch có các mục tiêu tương tự.

  • Thiết lập mục tiêu hiệu suất để chỉ định các mục tiêu bằng số dùng chung cho tất cả các chiến dịch trong một nhóm chiến dịch. 
  • Theo dõi hiệu suất của nhóm chiến dịch để biết bạn có đi đúng hướng để đáp ứng được mục tiêu hiệu suất của mình hay không. Nếu không, bạn có thể xem xét điều chỉnh cài đặt của chiến dịch.
  • Bạn có thể tạo các nhóm chiến dịch bằng kết hợp bất kỳ chiến dịch Tìm kiếm, Mua sắm, Hiển thị hoặc Video nào. 
  • Bạn chỉ có thể thêm một chiến dịch vào 1 nhóm chiến dịch mỗi lần. Một chiến dịch không được thuộc vào nhiều nhóm chiến dịch.
  • Nhóm chiến dịch là tùy chọn—không phải mọi chiến dịch đều phải thuộc vào một nhóm chiến dịch.  
  • Không thể thêm bất cứ chiến dịch nào vào một nhóm chiến dịch bằng ngân sách dùng chung. 
  • Xóa chiến dịch khỏi nhóm chiến dịch sẽ xóa dữ liệu hiệu suất của chiến dịch đó khỏi nhóm chiến dịch.
  • Tạo, xem và chỉnh sửa nhóm chiến dịch bằng cách nhấp vào Nhóm chiến dịch ở bảng điều hướng bên trái.

Vị trí – Quảng cáo google

Th10 5, 20221955 min read

Vị trí là gì ? Vị trí là những vị trí trên YouTube và Mạng Hiển thị mà quảng cáo của bạn có thể xuất…

Người sử dụng là gì ?

Th2 16, 20211922 min read

Tổng số người trong vị trí và nhóm nhân khẩu học mục tiêu của bạn. Đối với các kế hoạch truyền thông trong Công cụ lập…

Mức độ liên quan của quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20212462 min read

Trạng thái từ khóa đo mức độ liên quan chặt chẽ của từ khóa của bạn với quảng cáo của bạn. Trạng thái này mô…

Hướng dẫn chi tiết và giới thiệu về quảng cáo tìm kiếm thích ứng Google Ads

Th2 3, 202131519 min read

Quảng cáo tìm kiếm thích ứng cho phép bạn tạo quảng cáo có khả năng điều chỉnh giúp hiển thị nhiều văn bản hơn –…

Khái niệm cơ bản về tính năng đặt giá thầu hiệu quả Google Ads

Th2 1, 20212142 min read

Khám phá những cách quản lý giá thầu của bạn hiệu quả hơn. Tìm chiến lược đặt giá thầu phù hợp cho doanh nghiệp của…

URL cuối cùng là gì?

Th2 16, 20216401 min read

Địa chỉ URL của trang trong trang web mà mọi người tiếp cận khi nhấp vào quảng cáo. Nếu bạn duy trì các trang đích…

Điểm tối ưu hóa là gì ?

Th2 16, 20211511 min read

Điểm tối ưu hóa là điểm số ước tính mức độ hiệu quả của tài khoản Google Ads của bạn. Bạn có thể xem điểm…

Giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20211601 min read

Số tiền giá thầu áp dụng cho tất cả từ khóa và vị trí trong nhóm quảng cáo không có giá thầu riêng của bạn.…

Lượt nhấp là gì ?

Th2 16, 20212672 min read

Khi có người nhấp vào quảng cáo của bạn (chẳng hạn như nhấp vào dòng tiêu đề hoặc số điện thoại màu xanh lam trên…

Tìm hiểu chi tiết, sử dụng và cài đặt các tính năng Quảng cáo văn bản Google Ads

Th2 3, 202121918 min read

Mỗi quảng cáo văn bản gồm có dòng tiêu đề, phần mô tả mô tả ưu đãi của doanh nghiệp và liên kết có thể…

Load More
Home
Kiến Thức
Training
Menu
×