Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Nhà xuất bản video là gì ?

Nhà xuất bản video là gì ?

  • Google

Trang web hiển thị nội dung video trực tuyến và thường tập trung mạnh vào nội dung video và chia sẻ video.

  • Trang web của nhà xuất bản video là các trang web đối tác trong Mạng hiển thị của Google. YouTube là một ví dụ về trang web của nhà xuất bản video.
  • Quảng cáo văn bản, quảng cáo hình ảnh và quảng cáo video của bạn có thể xuất hiện trên các trang web này và thậm chí đôi khi xuất hiện bên trong nội dung video trên trang web.
  • Bạn nên nhắm mục tiêu quảng cáo của mình đến trang web và vị trí của nhà xuất bản video nếu mục tiêu doanh nghiệp của bạn là xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội hoặc truyền thông.

Thanh toán tổng hợp là gì ?

Th2 16, 20211671 min read

Tùy chọn thanh toán cho phép bạn nhận một hóa đơn cho các chi phí từ nhiều tài khoản Google Ads. Thanh toán tổng hợp…

Lần hiển thị là gì ?

Th2 16, 20211991 min read

Tần suất quảng cáo của bạn được hiển thị. Một lần hiển thị được tính mỗi khi quảng cáo của bạn được hiển thị trên…

Chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) thực tế là gì ?

Th2 15, 20211905 min read

Chi phí mỗi lượt nhấp thực tế (CPC thực tế) là số tiền cuối cùng mà bạn phải trả cho một lượt nhấp. Thông thường,…

Số lượt hiển thị đủ điều kiện của Quảng cáo khách sạn là gì ?

Th2 16, 20211301 min read

Tổng số cơ hội mà Quảng cáo khách sạn của bạn đủ điều kiện để hiển thị (tức là được tham gia phiên đấu giá)…

Thời lượng chuyển đổi xem qua là gì ?

Th2 16, 20211451 min read

Số ngày sau sau một lần hiển thị mà trong đó một lần chuyển đổi xem qua sẽ được ghi lại. Chuyển đổi xem qua…

Tùy chọn so khớp từ khóa là gì ?

Th2 16, 20212311 min read

Cài đặt cho mỗi từ khóa giúp kiểm soát từ khóa cần phải so khớp chặt chẽ như thế nào với cụm từ tìm kiếm…

Được chấp thuận – Quảng cáo Google

Th10 7, 20222901 min read

Được chấp thuận là gì ? Trạng thái được cấp cho những quảng cáo đã được xem xét và có thể chạy.Để được chấp thuận,…

Đang xem xét là gì ?

Th2 15, 20211381 min read

Chúng tôi chỉ định trạng thái cho quảng cáo đang được xem xét để đảm bảo các quảng cáo đó an toàn, phù hợp và…

URL hiển thị là gì ?

Th2 16, 20213381 min read

Địa chỉ trang web xuất hiện cùng với quảng cáo của bạn, thường có màu xanh lá cây. URL hiển thị cho người dùng ý…

Vị trí tự động là gì ?

Th2 16, 20212102 min read

Cụm từ này được dùng trong báo cáo Google Ads để chỉ các trang web, video và ứng dụng trên Mạng Hiển thị, nơi quảng…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×