Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Mục tiêu hiệu quả hoạt động là gì ?

Mục tiêu hiệu quả hoạt động là gì ?

  • Google

Mục tiêu hiệu quả hoạt động dự đoán hiệu quả hoạt động của chiến dịch hoặc nhóm chiến dịch, qua đó bạn biết được mình có đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu quảng cáo có thể đo lường cụ thể hay không. Nếu thấy mình không đi đúng hướng, bạn có thể xem xét điều chỉnh các tùy chọn cài đặt của chiến dịch để cải thiện hiệu quả hoạt động.

  • Bạn có thể áp dụng mục tiêu hiệu quả hoạt động cho các nhóm chiến dịch và các chiến dịch đơn lẻ.
  • Mục tiêu hiệu quả hoạt động được đo lường bằng các mục tiêu cụ thể liên quan đến các chỉ số như số lần nhấp hoặc số lượt chuyển đổi cho một chiến dịch hoặc nhóm chiến dịch.
  • Mỗi lần, bạn chỉ có thể áp dụng một mục tiêu đang hoạt động cho một chiến dịch hoặc nhóm chiến dịch.
  • Bạn có thể đặt một mục tiêu hiệu quả hoạt động khi tạo chiến dịch hoặc nhóm chiến dịch. Đối với chiến dịch hiện có, bạn có thể truy cập vào mục tiêu đó thông qua thẻ tổng quan về mục tiêu hiệu quả hoạt động. Đối với nhóm chiến dịch hiện có, bạn có thể đặt mục tiêu đó trong tab “Mục tiêu hiệu quả hoạt động”.

Bản nháp chiến dịch là gì ?

Th2 15, 20211631 min read

Bản nháp chiến dịch cho phép bạn chuẩn bị nhiều thay đổi đối với chiến dịch trên Mạng tìm kiếm hoặc Mạng hiển thị mà…

Chèn từ khóa là gì ?

Th2 15, 20211921 min read

Tính năng nâng cao của Google Ads tự động cập nhật văn bản quảng cáo của bạn để bao gồm một trong các từ khóa…

Ngân sách trung bình hằng ngày là gì ?

Th2 16, 20211751 min read

Số tiền ước tính cho ngân sách hằng ngày trung bình có thể cho phép quảng cáo của bạn xuất hiện thường xuyên hơn cho…

Địa chỉ email thay thế là gì ?

Th2 15, 20215401 min read

Địa chỉ email bổ sung mà bạn có thể sử dụng để đăng nhập vào Tài khoản Google. Xem cách cho phép địa chỉ email khác…

Nhận biết và tiếp cận khách hàng phù hợp trong Google Ads

Th2 1, 20211492 min read

Tìm hiểu và tiếp cận đối tượng phù hợp, xác định những khách hàng có giá trị với bạn nhất. Dưới đây là một vài…

Phân phối quá mức là gì ?

Th2 16, 20211492 min read

Là sự kiện thường xảy ra khi chi phí tích lũy trong một ngày nhiều hơn số tiền trong ngân sách hàng ngày trung bình…

Google Ads là gì ?

Th2 16, 20211441 min read

Google Ads là chương trình quảng cáo trực tuyến của Google. Thông qua Google Ads, bạn có thể tạo quảng cáo trực tuyến để tiếp…

Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google (GCLID) là gì ?

Th2 16, 20215861 min read

Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google (GCLID) là một thông số được đưa vào trong URL khi có lượt nhấp quảng cáo, để…

Tạo trang web cho quảng cáo

Th2 3, 20211412 min read

Để quảng cáo với Google Ads, trước tiên bạn cần có trang web của riêng mình. Quảng cáo trực tuyến của bạn sẽ liên kết…

Chỉnh sửa nội dòng là gì ?

Th2 15, 20211231 min read

Một cách để thay đổi quảng cáo, từ khóa, vị trí, giá thầu và các cài đặt khác của bạn trong bảng hiệu suất.  Chỉnh…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×