Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Mức độ liên quan của quảng cáo là gì ?

Mức độ liên quan của quảng cáo là gì ?

  • Google

Trạng thái từ khóa đo mức độ liên quan chặt chẽ của từ khóa của bạn với quảng cáo của bạn.

  • Trạng thái này mô tả từ khóa của bạn phù hợp với thông báo trong quảng cáo của bạn như thế nào. Ví dụ: nếu có ai đó tìm kiếm từ khóa và quảng cáo của bạn xuất hiện, quảng cáo của bạn có vẻ có liên quan trực tiếp với tìm kiếm của họ không?
  • Có ba trạng thái bạn có thể có: trên trung bình, trung bình hoặc dưới trung bình.
    • Có trạng thái “trung bình” hoặc “trên trung bình” có nghĩa là không có vấn đề gì lớn với mức độ liên quan của quảng cáo của từ khóa này khi được so sánh với tất cả các từ khóa khác qua Google Ads.
    • Trạng thái “dưới trung bình” có nghĩa là quảng cáo hoặc từ khóa của bạn có thể không đủ cụ thể hoặc nhóm quảng cáo của bạn có thể bao gồm quá nhiều chủ đề. Thử tạo các nhóm quảng cáo có chủ đề chặt chẽ bằng cách đảm bảo rằng quảng cáo của bạn có liên quan chặt chẽ với một nhóm từ khóa nhỏ hơn.
  • Sử dụng trạng thái này để giúp xác định các từ khóa có thể không đủ liên quan đến quảng cáo của của bạn để hoạt động tốt.
  • Một từ khóa có thể có Điểm chất lượng cao và mức độ liên quan của quảng cáo thấp (hoặc ngược lại) bởi vì Google Ads xem xét một số yếu tố chất lượng khác nhau khi xác định Điểm chất lượng. Ngay cả khi Điểm chất lượng tổng thể cao, việc xem xét các yếu tố riêng lẻ có thể giúp bạn xác định các khu vực tiềm năng để cải thiện.
  • Để xem trạng thái mức độ liên quan của quảng cáo cho từ khóa của bạn, hãy chuyển đến tab Từ khóa trên trang Chiến dịch của bạn và di chuột qua biểu tượng bong bóng thoại bên cạnh từ khóa.

Tệp CSV là gì ?

Th2 16, 20212441 min read

Tệp CSV (giá trị được phân cách bằng dấu phẩy) là một tệp văn bản có định dạng cụ thể cho phép dữ liệu được…

Đối sánh rộng là gì ?

Th2 15, 20212812 min read

Cài đặt từ khóa cho phép quảng cáo của bạn hiển thị khi có ai đó tìm kiếm từ khóa đó hoặc biến thể của…

URL – Quảng cáo Google

Th10 5, 20223294 min read

URL là gì ? Vị trí của trang web hoặc tệp trên Internet. Một số URL của Google URL bao gồm www.google.com.vn, adwords.googleblog.com và http://www.google.com/intl/vi/privacy. Giống như các cao…

Đặt giá thầu thông minh là gì ?

Th2 15, 20212961 min read

Một tập hợp con của các chiến lược giá thầu tự động tối ưu hóa cho chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi. Đặt giá…

Bản nháp chiến dịch là gì ?

Th2 15, 20212541 min read

Bản nháp chiến dịch cho phép bạn chuẩn bị nhiều thay đổi đối với chiến dịch trên Mạng tìm kiếm hoặc Mạng hiển thị mà…

Ngân sách trung bình hằng ngày là gì ?

Th2 16, 20212721 min read

Số tiền ước tính cho ngân sách hằng ngày trung bình có thể cho phép quảng cáo của bạn xuất hiện thường xuyên hơn cho…

Analytics là gì ?

Th2 15, 20212261 min read

Một sản phẩm miễn phí của Google cung cấp báo cáo chuyên sâu về cách mọi người sử dụng trang web của bạn. Bạn có…

Tùy chọn cài đặt xoay vòng quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20212436 min read

Xoay vòng quảng cáo là cách chúng tôi phân phối quảng cáo của bạn trên cả Mạng Tìm kiếm và Mạng Hiển thị. Nếu bạn…

URL liên kết giới thiệu là gì ?

Th10 28, 20223371 min read

Địa chỉ của trang web nơi một người nhấp vào liên kết đã gửi họ đến trang của bạn. Liên kết giới thiệu là trang…

Số lượt hiển thị đủ điều kiện của Quảng cáo khách sạn là gì ?

Th2 16, 20211801 min read

Tổng số cơ hội mà Quảng cáo khách sạn của bạn đủ điều kiện để hiển thị (tức là được tham gia phiên đấu giá)…

Load More
Home
Kiến Thức
Training
Menu
×