Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Mẫu theo dõi là gì ?

Mẫu theo dõi là gì ?

  • Google

Mẫu theo dõi là nơi bạn đặt thông tin theo dõi. Bạn có thể sử dụng tham số URL để tùy chỉnh URL cuối cùng của mình. Khi có người nhấp vào quảng cáo, thông tin này dùng để tạo URL trang đích của bạn.

  • Mẫu theo dõi ở cấp nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản sẽ áp dụng cho tất cả quảng cáo trong nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản tương ứng.
  • Nếu bạn xác định nhiều mẫu theo dõi ở các cấp khác nhau, mẫu cụ thể nhất sẽ được sử dụng.
  • Mẫu theo dõi từ khóa là mẫu cụ thể nhất, tiếp đến là quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch rồi tài khoản.
  • Bạn có thể xem mẫu theo dõi được áp dụng trong cột”Nguồn mẫu theo dõi”.
  • Với tính năng theo dõi song song, việc sử dụng HTTP trong trường này có thể làm gián đoạn các hệ thống đo lường/chuyển hướng lượt nhấp của bạn:
    • Mặc dù Google không có quyền kiểm soát các hoạt động chuyển hướng sau đó, nhưng Google Ads sẽ luôn sử dụng HTTPS cho lệnh gọi theo dõi đầu tiên nếu bạn không nhập HTTPS.
    • Tất cả các URL chuyển hướng sau đó cần phải là HTTPS. Các hoạt động chuyển hướng cũng cần phải ở phía máy chủ.

Giới thiệu về các loại chiến dịch Google Ads

Th2 3, 20212303 min read

Quảng cáo với Google Ads bắt đầu bằng việc tạo chiến dịch. Loại chiến dịch bạn chọn để tạo nên dựa trên mục tiêu quảng…

Chỉnh sửa – Quảng cáo Google

Th10 7, 20222361 min read

Chỉnh sửa nội dòng là gì ? Một cách để thay đổi quảng cáo, từ khóa, vị trí, giá thầu và các cài đặt khác…

Google Ads là gì ?

Th2 16, 20211661 min read

Google Ads là chương trình quảng cáo trực tuyến của Google. Thông qua Google Ads, bạn có thể tạo quảng cáo trực tuyến để tiếp…

Ngân sách – Quảng cáo Google

Th10 6, 20222172 min read

Ngân sách trung bình hằng ngày là gì ? Số tiền ước tính cho ngân sách hằng ngày trung bình có thể cho phép quảng…

Phương pháp nhắm mục tiêu là gì ?

Th2 16, 20211651 min read

Phương pháp nhắm mục tiêu xác định nơi quảng cáo của bạn có thể hiển thị và ai được phép xem chúng. Bạn có thể…

URL liên kết giới thiệu là gì ?

Th10 28, 20222671 min read

Địa chỉ của trang web nơi một người nhấp vào liên kết đã gửi họ đến trang của bạn. Liên kết giới thiệu là trang…

Được chấp thuận (không dành cho gia đình) là gì ?

Th2 16, 20211912 min read

Quảng cáo nên tôn trọng tùy chọn của người dùng và tuân thủ các quy định pháp lý, do đó chúng tôi không cho phép…

Sự nổi bật là gì ?

Th2 16, 20211771 min read

Sự nổi bật là ước tính khả năng hiển thị của quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm. Những yếu tố ảnh hưởng đến…

Mức độ liên quan của quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20212172 min read

Trạng thái từ khóa đo mức độ liên quan chặt chẽ của từ khóa của bạn với quảng cáo của bạn. Trạng thái này mô…

Phạm vi tiếp cận đúng mục tiêu là gì ?

Th2 16, 20212061 min read

Số người trong nhóm đối tượng mục tiêu đã xác định của chiến dịch mà bạn dự kiến sẽ tiếp cận. Phạm vi tiếp cận…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×