Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Lợi tức đầu tư (ROI) là gì ?

Lợi tức đầu tư (ROI) là gì ?

  • Google

Bạn đã thu được bao nhiêu lợi nhuận từ quảng cáo so với số tiền bạn chi tiêu vào các quảng cáo đó.

Để tính ROI, lấy doanh thu có được từ quảng cáo, trừ đi tổng chi phí, sau đó chia cho tổng chi phí: ROI = (Doanh thu – Chi phí hàng hóa được bán) / Chi phí hàng hóa được bán.

Ví dụ

Giả sử bạn có một sản phẩm cần chi phí 100 đô la để sản xuất và bán với giá 200 đô la. Bạn bán được 6 sản phẩm nhờ vào việc quảng cáo các sản phẩm này trên Google Ads. Tổng doanh số của bạn là 1.200 đô la và chi phí Google Ads của bạn là 200 đô la. ROI của bạn là (1.200 – (600 đô la + 200 đô la))/(600 đô la + 200 đô la) = 50%.

Để giúp đo lường ROI Google Ads, bạn sẽ cần theo dõi chuyển đổi, những hành động bạn muốn khách hàng thực hiện trên trang web sau khi nhấp vào quảng cáo, chẳng hạn như mua hàng, đăng ký hoặc tải xuống. Hãy thử theo dõi chuyển đổi hoặc Google Analytics, các công cụ miễn phí giúp bạn theo dõi chuyển đổi trong tài khoản của mình.

ROI thường là thước đo quan trọng nhất cho nhà quảng cáo bởi vì ROI cho thấy ảnh hưởng thực của Google Ads lên doanh nghiệp của bạn. Mặc dù hữu ích khi biết số nhấp chuột và số lần hiển thị bạn nhận được, việc biết quảng cáo đang đóng góp như thế nào vào sự thành công của doanh nghiệp của bạn thậm chí tốt hơn.

Thanh toán tổng hợp là gì ?

Th2 16, 20211671 min read

Tùy chọn thanh toán cho phép bạn nhận một hóa đơn cho các chi phí từ nhiều tài khoản Google Ads. Thanh toán tổng hợp…

Quản lý chiến dịch thông qua ứng dụng Google Ads

Th2 1, 20212071 min read

Ứng dụng Google Ads giúp bạn theo dõi các chiến dịch của mình và thực hiện nhanh các thay đổi ở mọi nơi. Đây là…

Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) là gì ?

Th2 15, 20212181 min read

Đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) có nghĩa là bạn trả tiền cho mỗi nhấp chuột vào quảng cáo của mình. Đối…

Tương tác là gì ?

Th2 16, 20211391 min read

Hành động chính của người dùng được liên kết với một định dạng quảng cáo—lần nhấp và vuốt đối với quảng cáo văn bản và…

Tạo trang đích thân thiện với thiết bị di động Google Ads

Th2 1, 20211981 min read

Hơn một nửa lưu lượng truy cập tìm kiếm đến từ thiết bị di động và máy tính bảng. Dưới đây là một vài cách…

So khớp chính xác là gì?

Th2 16, 20212531 min read

Cài đặt từ khóa cho phép quảng cáo của bạn chỉ hiển thị khi ai đó tìm kiếm từ khóa hoặc các biến thể gần…

Analytics là gì ?

Th2 15, 20211661 min read

Một sản phẩm miễn phí của Google cung cấp báo cáo chuyên sâu về cách mọi người sử dụng trang web của bạn. Bạn có…

Ngân sách – Quảng cáo Google

Th10 6, 20222172 min read

Ngân sách trung bình hằng ngày là gì ? Số tiền ước tính cho ngân sách hằng ngày trung bình có thể cho phép quảng…

Tất cả chuyển đổi là gì ?

Th2 16, 20211251 min read

Tính toán tất cả các chuyển đổi mà Google Ads thúc đẩy cho doanh nghiệp của bạn. “Tất cả chuyển đổi” bao gồm dữ liệu…

Số xác minh thẻ (CVN) là gì ?

Th2 16, 20211471 min read

Số bảo mật có ba chữ số thường xuất hiện ở mặt sau của thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn. Đôi khi…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×