Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Lần hiển thị là gì ?

Lần hiển thị là gì ?

  • Google

Tần suất quảng cáo của bạn được hiển thị. Một lần hiển thị được tính mỗi khi quảng cáo của bạn được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm hoặc trang web khác trên Mạng Google.

  • Mỗi lần quảng cáo của bạn xuất hiện trên Google hoặc Mạng Google, lần đó sẽ được tính là một hiển thị.
  • Trong một số trường hợp, chỉ một phần quảng cáo của bạn có thể được hiển thị. Ví dụ: trong Google Maps, chúng tôi có thể chỉ hiển thị tên và vị trí doanh nghiệp của bạn hoặc chỉ hiển thị tên doanh nghiệp và dòng đầu tiên trong văn bản quảng cáo của bạn.
  • Đôi khi bạn sẽ thấy chữ viết tắt “H.thị” trong tài khoản của mình cho biết số lần hiển thị của quảng cáo.

Ước tính giá thầu đầu trang là gì ?

Th2 16, 20212391 min read

Giá thầu mà bạn có thể cần phải đặt để quảng cáo của bạn được hiển thị trong số các quảng cáo ở đầu trang…

Địa chỉ IP là gì ?

Th2 15, 20211571 min read

Số duy nhất được gán cho mỗi máy tính hoặc thiết bị khác kết nối Internet. Địa chỉ Giao thức internet (IP) được Nhà cung…

ID khách hàng là gì ?

Th2 16, 20211931 min read

Một số duy nhất được chỉ định cho mỗi tài khoản Google Ads, bao gồm tài khoản người quản lý Google Ads. ID khách hàng…

Thanh toán tổng hợp là gì ?

Th2 16, 20211671 min read

Tùy chọn thanh toán cho phép bạn nhận một hóa đơn cho các chi phí từ nhiều tài khoản Google Ads. Thanh toán tổng hợp…

Tạo chiến dịch Google Ads

Th2 3, 20211903 min read

Chiến dịch cho phép bạn quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình trên mạng lưới rộng lớn của Google (gồm các trang…

Mức độ liên quan của quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20212172 min read

Trạng thái từ khóa đo mức độ liên quan chặt chẽ của từ khóa của bạn với quảng cáo của bạn. Trạng thái này mô…

Chiến dịch đang chờ xử lý là gì ?

Th2 15, 20211781 min read

Chiến dịch quảng cáo có ngày bắt đầu trong tương lai và chưa bắt đầu chạy quảng cáo. Bạn có thể chọn ngày bắt đầu…

Chiến dịch là gì ?

Th2 15, 20211721 min read

Tập hợp các nhóm quảng cáo (quảng cáo, từ khóa và giá thầu) chia sẻ ngân sách, nhắm mục tiêu theo vị trí và các cài đặt…

Trạng thái từ khóa là gì ?

Th2 16, 20212083 min read

Trạng thái cho mỗi từ khóa mô tả liệu từ khóa đó có thể kích hoạt quảng cáo chạy vào lúc này hay không. Đối…

Làm quen với các chỉ số của tài khoản Google Ads

Th2 1, 20211831 min read

Trang tổng quan là nơi bạn có thể xem hiệu quả hoạt động của chiến dịch. Dưới đây là các chỉ số mà bạn sẽ…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×