Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Làm quen với tài khoản Google Ads của bạn

Làm quen với tài khoản Google Ads của bạn

 • Google

Tab Công cụ

Tab Công cụ cung cấp liên kết trực tiếp đến nhiều công cụ tài khoản Google Ads khác nhau. Sử dụng những công cụ này để theo dõi và thực hiện các thay đổi đối với tài khoản, quảng cáo, nhóm quảng cáo và từ khóa của bạn.

Dưới đây là phần giải thích về các công cụ bạn sẽ gặp trong tab này. Chỉ cần nhấp vào tên của từng công cụ để biết tổng quan về những gì công cụ có thể làm cho bạn.

 1. Lịch sử thay đổi

  Công cụ Lịch sử thay đổi hiển thị các thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với tài khoản của mình trong hai năm qua. Với việc truy cập dễ dàng vào lịch sử tài khoản của mình, bạn có thể hiểu các thay đổi về hiệu suất và theo dõi cách bạn đã quản lý tài khoản của mình trong quá khứ.

 2. Chuyển đổi

  Phần Chuyển đổi có thể hiển thị những gì sẽ xảy ra sau khi mọi người nhấp vào quảng cáo của bạn. Họ có mua sản phẩm của bạn không? Hoặc đăng ký bản tin của bạn? Để theo dõi thông tin này, chỉ cần sử dụng công cụ miễn phí được gọi là theo dõi chuyển đổi. Bằng cách biết thêm về các chuyển đổi, bạn cũng sẽ hiểu được những từ khóa nào tốt cho doanh nghiệp của mình, do đó, bạn có thể đầu tư nhiều tiền hơn vào các từ tốt nhất và tăng ROI.
  Sau khi thiết lập theo dõi chuyển đổi, bạn sẽ tìm thấy bản tóm tắt đầy đủ về dữ liệu chuyển đổi của mình tại đây nhằm bổ sung cho báo cáo mà bạn sẽ tìm thấy bên trong tab Chiến dịch.

 3. Phân bổ

  Phân bổ là tập hợp báo cáo về chuyển đổi của bạn. Sau khi bạn thiết lập theo dõi chuyển đổi, báo cáo phân bổ hiển thị cho bạn những đường dẫn mà khách hàng sử dụng để hoàn thành một chuyển đổi và quy chuyển đổi cho các quảng cáo, lần nhấp và yếu tố khác trên đường dẫn. Với những thông tin chi tiết về hành vi khách hàng này, bạn có thể tối ưu hóa tốt hơn quảng cáo của mình để tiếp cận mọi người khi họ đang cân nhắc thực hiện hành động có giá trí với doanh nghiệp của bạn.

 4. Google Analytics

  Google Analytics cho bạn biết cách mọi người tìm thấy trang web của bạn và cách họ khám phá trang web. Bằng cách sử dụng thông tin này, bạn có thể cải thiện ROI của trang web, tăng chuyển đổi và tìm hiểu cách cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Với Analytics, bạn cũng có thể thiết lập mục tiêu (các trang trên trang web phân phát dưới dạng chuyển đổi cho trang web của bạn) và nhập chúng vào Google Ads. Một số ví dụ về trang chuyển đổi là trang “cảm ơn” sau khi người dùng đã gửi thông tin thông qua biểu mẫu hoặc trang xác nhận mua hàng.

 5. Công cụ lập kế hoạch từ khóa

  Công cụ lập kế hoạch từ khóa giúp bạn xây dựng các chiến dịch Mạng tìm kiếm mới hoặc mở rộng các chiến dịch hiện tại. Bạn có thể tìm kiếm ý tưởng từ khóa và nhóm quảng cáo và thậm chí xem danh sách từ khóa có thể có hiệu quả như thế nào. Điều đó quan trọng bởi vì các từ khóa bạn tạo cho nhóm quảng cáo nhất định được sử dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn đến khách hàng tiềm năng. Nói cách khác, từ khóa tốt có thể giúp bạn hiển thị quảng cáo của mình cho khách hàng bạn muốn, khi bạn muốn. Công cụ lập kế hoạch từ khóa cũng có thể giúp bạn chọn giá thầu và ngân sách cạnh tranh để sử dụng với các chiến dịch của bạn.

 6. Công cụ lập kế hoạch hiển thị

  Công cụ lập kế hoạch hiển thị rất hữu hiệu nếu bạn đã chọn chạy quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google. Trên Mạng hiển thị, bạn có thể nhắm mục tiêu quảng cáo văn bản, quảng cáo hình ảnh, quảng cáo video hoặc quảng cáo đa phương tiện để hiển thị trên các trang web, trang, ứng dụng hoặc video cụ thể trên mạng. Công cụ lập kế hoạch hiển thị giúp bạn lập kế hoạch chiến dịch trên Mạng hiển thị của mình bằng cách đề xuất từ khóa, sở thích, chủ đề, vị trí, nhóm nhân khẩu học và danh sách tiếp thị lại để nhắm mục tiêu. Bên cạnh tất cả các ý tưởng mà công cụ này đề xuất, bạn sẽ thấy ước tính cho chi phí và phạm vi tiếp cận dựa trên dữ liệu lịch sử.

 7. Xem trước và chẩn đoán quảng cáo

  Sử dụng Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo để tìm kiếm quảng cáo của bạn giống như bạn sẽ làm trên trang kết quả tìm kiếm thông thường của Google. Đây là cách dễ dàng để kiểm tra xem quảng cáo của bạn xuất hiện như thế nào và bạn có thể nhận kết quả chính xác giống như tìm kiếm của Google mà không tích lũy bất kỳ lần hiển thị nào (vì vậy, bạn không mất chi phí). Nếu quảng cáo của bạn không hiển thị, công cụ sẽ giải thích lý do cũng như cung cấp các bước để giúp bạn bắt đầu và chạy quảng cáo của mình.

Trang Lập hóa đơn và thanh toán cho Google Ads

Trang Lập hóa đơn và thanh toán dưới biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] là trang tổng hợp diễn ra toàn bộ hoạt động thanh toán của bạn bao gồm thanh toán chi phí quảng cáo và quản lý hoạt động thanh toán của bạn.

Những trang này cung cấp điều hướng đơn giản, tùy chọn lọc và tóm tắt dễ dàng nhìn thấy cho tất cả thông tin lập hóa đơn và thanh toán quan trọng của bạn.

Dưới đây là một số điều bạn có thể thực hiện:

 • Xem tóm tắt tất cả các giao dịch trong quá khứ của bạn.
  Nhấp vào Giao dịch để xem các khoản thanh toán, tín dụng và các nội dung điều chỉnh cũng như các chi phí trong quá khứ liên quan đến tài khoản của bạn. Bạn có thể sắp xếp, lọc, in hoặc tạo bảng tính cho thông tin này. Xem các khoản thanh toán và hóa đơn trong quá khứ của bạn bằng cách điều chỉnh phạm vi thời gian.
 • Thay đổi phương thức thanh toán.
  Thêm phương thức thanh toán để thanh toán cho các chi phí của bạn hoặc chỉ định thẻ tín dụng dự phòng bằng cách nhấp vào Phương thức thanh toán.
 • Xem tùy chọn cài đặt hồ sơ.
  Nhấp vào Cài đặt để xem địa chỉ thanh toán, mã hồ sơ thanh toán và các thông tin liên hệ khác. Bạn có thể sử dụng mã khuyến mại tại đây bằng cách nhấp vào Quản lý mã khuyến mại ở cuối trang.
 • Thanh toán.
  Sau khi nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] rồi Lập hóa đơn và thanh toán, bạn sẽ chuyển đến trang Tóm tắt. Tại đây, bạn có thể nhấp vào nút Thanh toán để thanh toán cho Google Ads. Nhấp vào Quản lý mã khuyến mại nếu bạn có mã.

Giới thiệu về nội dung đề xuất

Sử dụng Google Ads hiệu quả hơn nhờ các nội dung đề xuất – toàn bộ mục này nhằm giúp bạn cải thiện các chiến dịch của mình.

Mỗi nội dung đề xuất cung cấp các gợi ý được tùy chỉnh để giúp tăng hiệu quả hoạt động cho các chiến dịch của bạn. Nội dung đề xuất có thể giới thiệu cho bạn các tính năng mới, có liên quan, giúp bạn tận dụng tối đa ngân sách bằng cách cải thiện giá thầu, từ khóa và quảng cáo, đồng thời có thể tăng hiệu suất và hiệu quả chung của chiến dịch.

Bài viết này giải thích các khái niệm cơ bản về cách nội dung đề xuất hoạt động. Để bắt đầu sử dụng các nội dung đề xuất và tìm hiểu thêm về những nội dung đề xuất có sẵn, hãy đọc bài viết Cải thiện tài khoản của bạn nhờ các nội dung đề xuất.

Cách sử dụng các nội dung đề xuất
Trang Nội dung đề xuất xem xét lịch sử hiệu quả hoạt động của tài khoản, các tùy chọn cài đặt chiến dịch của bạn và xu hướng trên Google để tự động tạo các nội dung đề xuất có thể giúp bạn cải thiện hiệu quả hoạt động của mình. Tìm hiểu thêm về các loại nội dung đề xuất.

Bạn có thể không nhìn thấy bất kỳ nội dung đề xuất nào nếu các quảng cáo của bạn mới bắt đầu chạy gần đây, nhưng hãy nhớ kiểm tra lại sớm — Google Ads thường xuyên tìm ra các nội dung đề xuất cho bạn, đồng thời cũng đưa ra những loại nội dung đề xuất mới.

Trang Đề xuất giúp bạn làm gì
Nếu bạn có lịch sử tài khoản để phân tích, trang Nội dung đề xuất có thể giúp bạn:

 • Xem thông tin ước tính hiệu quả hoạt động dựa trên dữ liệu trong quá khứ: Mặc dù trang Nội dung đề xuất không dự đoán liệu quảng cáo của bạn có hoạt động tốt hay không, nhưng trang này sẽ khai thác nhiều dữ liệu từ quá khứ (chẳng hạn như hiệu quả hoạt động của chiến dịch và nội dung mọi người tìm kiếm trên Google) để cung cấp cho bạn ý tưởng về cách mỗi nội dung đề xuất có thể cải thiện hiệu quả hoạt động của bạn.
 • Cải thiện mà không mất nhiều thời gian: Trang Nội dung đề xuất tìm kiếm các gợi ý cho bạn để bạn có thể tập trung vào việc quyết định thay vì thực hiện tìm kiếm.
 • Luôn làm mới chiến dịch của bạn: Bạn đã sử dụng cùng một số từ khóa trong một thời gian? Lần gần đây nhất bạn thay đổi chiến lược đặt giá thầu là khi nào? Trang Đề xuất có thể giúp bạn luôn làm mới tài khoản.

Vì sao đề xuất của tôi không còn nữa?

Đề xuất có thể xuất hiện và biến mất vì nhiều lý do. Ví dụ: bạn có thể không còn nhìn thấy một đề xuất vì đề xuất này đã được áp dụng, vì chiến dịch có liên quan đã bị tạm dừng hoặc vì lợi ích của việc áp dụng đề xuất không còn quan trọng. Bạn luôn có thể khám phá các đề xuất khác cho tài khoản của mình.

Cách thức hoạt động của Google Tìm kiếm

Th1 19, 20211983 min read

Google lấy thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: (1) Trang web, (2) Nội dung do người dùng gửi, chẳng hạn như nội…

Câu hỏi thường gặp về Goolge Ads

Th2 2, 20211964 min read

Google Ads (trước đây là Google AdWords và Google AdWords Express) là một giải pháp quảng cáo trực tuyến mà các doanh nghiệp sử dụng…

URL đích là gì ?

Th2 16, 20211871 min read

Địa chỉ URL của trang trong trang web của bạn mà mọi người tiếp cận khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn. Tên miền…

Thanh toán tổng hợp là gì ?

Th2 16, 20211671 min read

Tùy chọn thanh toán cho phép bạn nhận một hóa đơn cho các chi phí từ nhiều tài khoản Google Ads. Thanh toán tổng hợp…

Các nội dung đề xuất dành riêng cho bạn và giúp tối đa hóa hiệu quả hoạt động của bạn

Th2 1, 20211491 min read

Thị trường luôn thay đổi – chúng tôi sẵn sàng giúp bạn thiết lập tài khoản Google Ads để đảm bảo tài khoản của bạn…

Phiên đấu giá là gì ?

Th2 16, 20212552 min read

Quá trình xảy ra với mỗi tìm kiếm của Google để quyết định xem quảng cáo nào sẽ xuất hiện cho tìm kiếm cụ thể…

Ngân sách hằng ngày trung bình đề xuất là gì ?

Th2 16, 20211721 min read

Số tiền ước tính cho ngân sách hằng ngày trung bình có thể cho phép quảng cáo của bạn xuất hiện thường xuyên hơn cho…

Tùy chọn phân phối quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20211782 min read

Phân phối quảng cáo là tùy chọn cài đặt xác định xem bạn muốn Google sử dụng ngân sách của bạn nhanh đến mức nào…

Đặt giá thầu CPC thủ công là gì ?

Th2 15, 20211791 min read

Phương pháp đặt giá thầu cho phép bạn đặt chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa cho quảng cáo của mình. Cách này khác…

URL – Quảng cáo Google

Th10 5, 20222734 min read

URL là gì ? Vị trí của trang web hoặc tệp trên Internet. Một số URL của Google URL bao gồm www.google.com.vn, adwords.googleblog.com và http://www.google.com/intl/vi/privacy. Giống như các cao…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×