Chuyển tới nội dung
Trang chủ » WordPress » Kích hoạt SSL trên wordpress với plugin Really Simple SSL

Kích hoạt SSL trên wordpress với plugin Really Simple SSL

  • WordPress

Cài SSL cho WordPress với plugin Really Simple SSL

Đầu tiên, Quý khách cần cài đặt và kích hoạt plugin Really Simple SSL.

Sau khi cài đặt và Active plugin Really Simple SSL Quý khách cần settings thêm như sau :

Quý khách kiểm tra trong setting xem trạng thái của plugin đã đạt đủ 3 dấu tick màu xanh hay chưa. Nếu rồi thì có nghĩa là site của Quý khách đã hoạt động trên giao thức HTTPS. Quý khách không cần tiến hành thêm bất cứ thao tác nào khác nữa.

Nếu vẫn có lỗi khiến cho trình duyệt không hiện ổ khóa màu xanh, hãy chuyển qua tab Settings và kiểm tra xem các mục sau đây đã được tick hay chưa.

Sau khi tích chọn các ô trên các Quý khách bấm Save và kiểm tra lại là xong.

Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×