Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Khoản ghi nợ cho phân phối quá là gì ?

Khoản ghi nợ cho phân phối quá là gì ?

  • Google

Khoản ghi nợ được áp dụng cho tài khoản của bạn nếu quảng cáo của bạn được hiển thị quá nhiều lần và điều này khiến bạn vượt quá giới hạn tính phí hằng tháng của mình. Google sẽ không tính phí bạn cho các lượt nhấp này và có thể tự động phát hành khoản ghi nợ trên hóa đơn của bạn.

Cách hoạt động:

  • Trường hợp phân phối quá xảy ra khi Google Ads hiển thị quảng cáo của bạn nhiều hơn so với mức hiển thị mà ngân sách của bạn thường cho phép. Điều này có thể giúp bù lại cho những ngày quảng cáo của bạn không có nhiều lượt hiển thị.
  • Khi xảy ra phân phối quá, tổng chi phí hàng ngày của bạn có thể cao hơn gấp 2 lần so với ngân sách hàng ngày trung bình. Tuy nhiên, trong suốt chu kỳ thanh toán hằng tháng, bạn sẽ không bao giờ bị tính phí vượt quá giới hạn tính phí hằng tháng — giới hạn này được tính bằng cách lấy số ngày trung bình của tháng (30,4) nhân với ngân sách trung bình hằng ngày.
  • Nếu Google phân phối quá cho quảng cáo của bạn quá thường xuyên và chi phí tích lũy trong suốt chu kỳ thanh toán hằng tháng vượt quá mức ngân sách cho phép, thì khoản ghi nợ cho phân phối quá sẽ tự động được áp dụng cho tài khoản của bạn.

Lịch sử thay đổi là gì ?

Th2 16, 20211221 min read

Công cụ liệt kê những thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với tài khoản của mình trong suốt hai năm qua. Xem chi…

Quản lý thời gian và tài khoản Google Ads của bạn

Th2 2, 20211972 min read

Khi quảng cáo bằng Google Ads, bạn đang đầu tư tài chính vào doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, không phải chỉ cần dùng tiền…

Tác động của cấu trúc web và nội dung đến giá quảng cáo Google Ads như thế nào?

Th2 14, 20211671 min read

Nếu cấu trúc web, nội dung hình ảnh tối ưu theo chuẩn google thì giá quảng cáo sẽ giảm đi rất nhiều so với một…

Lợi tức đầu tư (ROI) là gì ?

Th2 16, 20211452 min read

Bạn đã thu được bao nhiêu lợi nhuận từ quảng cáo so với số tiền bạn chi tiêu vào các quảng cáo đó. Để tính…

Biến thể gần giống của từ khóa là gì ?

Th2 15, 20212241 min read

Các biến thể gần giống cho phép từ khóa so khớp với các cụm từ tìm kiếm tương tự nhưng không giống hệt với từ…

Nhắm mục tiêu theo vị trí là gì ?

Th2 16, 20211742 min read

Một tùy chọn cài đặt cho phép bạn chọn các vị trí mục tiêu để tiếp cận khách hàng. Hãy tìm hiểu cách nhắm mục tiêu…

Mạng Google là gì ?

Th2 16, 20211701 min read

Tất cả các vị trí nơi quảng cáo Google Ads của bạn có thể xuất hiện, bao gồm trang web của Google, trang web hợp…

Bản nháp chiến dịch là gì ?

Th2 15, 20211821 min read

Bản nháp chiến dịch cho phép bạn chuẩn bị nhiều thay đổi đối với chiến dịch trên Mạng tìm kiếm hoặc Mạng hiển thị mà…

Tất cả chuyển đổi là gì ?

Th2 16, 20211251 min read

Tính toán tất cả các chuyển đổi mà Google Ads thúc đẩy cho doanh nghiệp của bạn. “Tất cả chuyển đổi” bao gồm dữ liệu…

Vị trí quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20211992 min read

Thứ tự mà quảng cáo của bạn xuất hiện trên trang có liên quan đến các quảng cáo khác. Ví dụ: vị trí quảng cáo…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×