Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Principles of MARKETING » Thuật ngữ Marketing » Kẻ hủy diệt thị trường (Category killer) là gì?

Kẻ hủy diệt thị trường (Category killer) là gì?

Kẻ hủy diệt thị trường là gì?

Kẻ hủy diệt thị trường là “Một cửa hàng đặc sản khổng lồ mang một loại rất sâu của một dòng cụ thể.

Kẻ hủy diệt thị trường tiếng anh là gì?

Kẻ hủy diệt thị trường tiếng anh là Category killer

Category killer

A giant specialty store that carries a very deep assortment of a particular line.

Chế độ xem toàn bộ kênh (Whole-channel view) là gì?

Chế độ xem toàn bộ kênh là gì? Chế độ xem toàn bộ kênh là “Thiết kế các kênh quốc tế có tính đến toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu và kênh tiếp thị, tạo nên một mạng lưới…

Định giá khu vực (Zone pricing ) là gì?

Định giá khu vực là gì? Định giá khu vực là “Định giá trong đó công ty thiết lập hai hoặc nhiều vùng. Tất cả khách hàng trong một khu vực phải trả tổng giá như nhau; vùng càng xa…

Ảnh hưởng truyền miệng (Word-of-mouth influence) là gì?

Ảnh hưởng truyền miệng là gì? Ảnh hưởng truyền miệng là “Tác động của lời nói cá nhân và lời giới thiệu của bạn bè, gia đình, cộng sự và những người tiêu dùng đáng tin cậy khác đối với…

Bán buôn (Wholesaling) là gì?

Bán buôn là gì? Bán buôn là “Tất cả các hoạt động liên quan đến việc bán hàng hóa và dịch vụ cho những người mua để bán lại hoặc sử dụng cho mục đích kinh doanh.” Bán buôn tiếng…

Người bán buôn (Wholesaler) là gì?

Người bán buôn là gì? Người bán buôn là “Một công ty tham gia chủ yếu vào các hoạt động bán buôn.” Người bán buôn tiếng anh là gì? Người bán buôn tiếng anh là Wholesaler Wholesaler “A firm engaged…

Câu lạc bộ nhà kho (Warehouse club) là gì?

Câu lạc bộ nhà kho là gì? Câu lạc bộ nhà kho là “Một nhà bán lẻ giảm giá bán một số lượng hạn chế các mặt hàng tạp hóa, thiết bị gia dụng, quần áo và các hàng hóa…

Load More ↓
Home
News
Thịnh hành
Xem nhanh
×