Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » ID thiết bị di động là gì ?

ID thiết bị di động là gì ?

  • Google

ID thiết bị di động là giá trị nhận dạng khách hàng duy nhất được sử dụng để phân biệt một thiết bị di động.

Đây có thể là IDFA (Giá trị nhận dạng cho nhà quảng cáo) hoặc ID quảng cáo Android.

Home
News
Thịnh hành
Trends