Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Hiểu và cải thiện Điểm chất lượng Google Ads

Hiểu và cải thiện Điểm chất lượng Google Ads

  • Google

Để giúp tạo ra trải nghiệm quảng cáo tốt hơn cho mọi người, Google Ads đã thiết lập hệ thống đấu giá để xác định và tặng thưởng cho các quảng cáo có chất lượng. Hãy sử dụng các mẹo sau để xem cách bạn có thể cải thiện quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về Thứ hạng quảng cáo để bạn có thể hiểu rõ hơn về hiệu quả hoạt động của quảng cáo và bắt đầu điều chỉnh khi cần thiết.

Giới thiệu về Điểm chất lượng.

  1. Biết Điểm chất lượng của bạn

    Điểm chất lượng cho bạn biết thông tin chung về mức độ hiệu quả của một từ khóa cụ thể trong các phiên đấu giá quảng cáo trước đây. Điểm càng cao, thì quảng cáo càng có nhiều khả năng hiển thị cho từ khóa đó.

  2. Biết cần cải thiện ở đâu

    Điểm chất lượng phụ thuộc vào các yếu tố như khả năng người dùng nhấp vào quảng cáo và mức độ dễ dàng khi người dùng di chuyển trong trang đích của quảng cáo. Khi tìm hiểu điểm số, bạn có thể xác định các thay đổi cần thực hiện để cải thiện quảng cáo.

  3. Tăng mức xếp hạng

    Quảng cáo có chất lượng cao có thể giúp bạn tăng Xếp hạng quảng cáo, từ đó, dẫn đến việc giảm chi phí mỗi lần nhấp và cải thiện vị trí quảng cáo.

Tỷ lệ – Quảng cáo Google

Th10 6, 20221741 min read

Tỷ lệ xem là gì ? Tỷ lệ cho thấy số lượt xem được trả tiền của quảng cáo video trên số lần hiển thị.…

Nhận biết và tiếp cận khách hàng phù hợp trong Google Ads

Th2 1, 20212022 min read

Tìm hiểu và tiếp cận đối tượng phù hợp, xác định những khách hàng có giá trị với bạn nhất. Dưới đây là một vài…

Thiết lập nhóm quảng cáo Google Ads

Th2 3, 20212499 min read

Nhóm quảng cáo chứa một hoặc nhiều quảng cáo nhắm mục tiêu một tập hợp các từ khóa được chia sẻ. Hiểu cách bạn có…

Điểm tối ưu hóa là gì ?

Th2 16, 20211511 min read

Điểm tối ưu hóa là điểm số ước tính mức độ hiệu quả của tài khoản Google Ads của bạn. Bạn có thể xem điểm…

Tần suất là gì ?

Th2 16, 20211851 min read

Số lần tối thiểu một người dùng đã xem quảng cáo của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu muốn giới hạn số…

Nhóm chiến dịch là gì ?

Th2 16, 20212471 min read

Một nhóm chiến dịch có chung chỉ báo hiệu suất chính. Nhóm chiến dịch giúp bạn theo dõi hiệu suất chung của nhiều chiến dịch…

Phân phối quá mức là gì ?

Th2 16, 20212022 min read

Là sự kiện thường xảy ra khi chi phí tích lũy trong một ngày nhiều hơn số tiền trong ngân sách hàng ngày trung bình…

Chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) thực tế là gì ?

Th2 15, 20212165 min read

Chi phí mỗi lượt nhấp thực tế (CPC thực tế) là số tiền cuối cùng mà bạn phải trả cho một lượt nhấp. Thông thường,…

Trang chuyển đổi là gì ?

Th2 16, 20212211 min read

Trang trên trang web của bạn mà mọi người tiếp cận sau khi thực hiện hành động có giá trị, như trang xác nhận mua…

Chiến dịch – Quảng cáo google

Th10 5, 202235714 min read

Chiến dịch là gì ? Tập hợp các nhóm quảng cáo (quảng cáo, từ khóa và giá thầu) chia sẻ ngân sách, nhắm mục tiêu theo vị…

Load More
Home
Kiến Thức
Training
Menu
×