Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Tiếp thị kỹ thuật số » Goolge search thêm file kèm hình ảnh khi gõ từ khóa tìm kiếm

Goolge search thêm file kèm hình ảnh khi gõ từ khóa tìm kiếm

Goolge search thêm file kèm hình ảnh khi gõ từ khóa tìm kiếm.

Khi thiết lập Yoast SEO {

  • Tab >> Hiển thị khi tìm kiếm – Yoast SEO/Media/Đường dẫn media và file đính kèm: Khi bạn tải lên media (như ảnh hay video), nó không chỉ lưu lại media, mà còn tạo đường dẫn đính kèm. Những trang đính kèm này hầu như trống rỗng: nó chỉ đơn giản chứa file ảnh hoặc video bên trong, và có thể bao gồm tiêu đề nếu bạn có nhập. Bởi vậy, nếu bạn không bao giờ dùng tới (99% là thế), tốt nhất là nên tắt nó đi và chuyển tiếp thẳng vào file đính kèm. 
  • Bạn nên thiết lập bật chức năng này/Chuyển tiếp đường dẫn đính kèm sang file đính kèm.

}

google thêm file ảnh kèm trong website tìm kiếm bằng từ khóa.
google thêm file ảnh kèm trong website tìm kiếm bằng từ khóa.
Home
News
Thịnh hành
Trends